Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:00-11:30
Έναρξη ημερίδας-Χαιρετισμοί

| Γρηγόρης Πασχαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής, πρόεδρος τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
| Δέσπω Λιάλιου, καθηγήτρια, αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων Α.Π.Θ. (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)
| Ιωάννης Σταμέλος, αναπληρωτής καθηγητής, εκπρόσωπος ΕΕΛ/ΛΑΚ στο Α.Π.Θ.
| Δήμητρα Δημητρακοπούλου, λέκτορας (υπό διορισμό), μέλος της οργανωτικής επιτροπής

11:30-12:30
Συνεδρία Ι – Συντονιστής Γιώργος Καλλίρης, επίκουρος καθηγητής

Aπό τη Wikipedia στο Ανοιχτό Περιεχόμενο: Tοποθετώντας τη δράση mycontent.ellak.gr στο οικοσύστημα των Ανοιχτών Δεδομένων
| Πρόδρομος Τσιαβός, Μέλος Δ.Σ. της ΕΕΛ/ΛΑΚ, Νομικός σύμβουλος των Creative Commons Greece

Συλλογική νοημοσύνη: η Δημοκρατία των Γραμμάτων την εποχή του διαδικτύου
| Γρηγόρης Πασχαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής, πρόεδρος τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

Οι τεχνικές ελέγχου της ποιότητας του περιεχομένου στη συμμετοχική ανάπτυξη
| Ανδρέας Βέγλης, αναπληρωτής καθηγητής

Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:30-13:00 Διάλειμμα

13:00-15:00
Συνεδρία ΙΙ – Συντονιστής Ανδρέας Βέγλης, αναπληρωτής καθηγητής

Wikimedia Commons: Τα “Κοινά Βικιμέσα” και οι δυνατότητες συμμετοχής σε ένα ελεύθερο αποθετήριο πολυμέσων
| Γιώργος Καλλίρης, επίκουρος καθηγητής και Χαράλαμπος Δημούλας, λέκτορας

Ζητήματα Πνευματικής ιδιοκτησίας στο συμμετοχικό Web
| Έλσα Δεληγιάννη, επίκουρη καθηγήτρια

Η αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία: εστιάζοντας στη συμμετοχική μάθηση
| Δήμητρα Δημητρακοπούλου, λέκτορας

Η Wikipedia ως βασικό εργαλείο για το άνοιγμα περιεχομένου και δεδομένων
| Χαράλαμπος Εγγλέζος, Συνεργάτης ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική Wikipedia, 10 χρόνια δημιουργίας: Ιστορικό και προοπτικές ανάπτυξης
| Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής Wikipedia, μέλος του Wikimedia Greece User Group

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Ολοκλήρωση εργασιών ημερίδας
Ανακοίνωση για workshop