Ιοί Υπολογιστών

       
 

Αρχική σελίδα
Εξέλιξη των ιών
Ορισμός
Τύποι Ιών
Μόλυνση
Επιπτώσεις
Ανίχνευση

 

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 


Οι ιοί των υπολογιστών αποτελούν πλέον ένα διαδεδομένο, καθημερινό φαινόμενο. Η γρήγορη εξάπλωση των ιών τα τελευταία χρόνια οφείλονται στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές μόλυνσης των υπολογιστών.
Το πρόβλημα των ιών των υπολογιστών είναι αρκετά παλιό. Οι ιοί υπήρχαν εδώ και αρκετά χρόνια αλλά η εξάπλωσή τους δεν ήταν μεγάλη. Ο τρόπος μου μεταδίδονταν ήταν οι δισκέτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αργή εξάπλωσή τους. Οι χρήστες έπρεπε να εκτελέσουν ένα μολυσμένο αρχείο για να μολυνθεί ο υπολογιστής του. Τα αποτελέσματα του ιού επηρεάζουν μόνο τον υπολογιστή του συγκεκριμένου χρήστη.

 

 
 
   

Copyright 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ