Αυτός είναι ο προσωπικός δικτυακός τόπος του Ανδρέα Βέγλη. Ο Ανδρέας Βέγλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπι-στημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές του, τα μαθήματα που διδάσκει, τις δημοσιεύσεις του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Σας εύχομαι καλή πλοήγηση.