Η ιστορία της τηλεόρασης
       
 

Κεντρική σελίδα
Τηλέγραφος
Λήψη εικόνας
Μετάδοση
Μεταπολεμική εξέλιξη
Ελλάδα
Έναρξη μεταδόσεων
Έγχρωμο σήμα
Ιδιωτικά κανάλια

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 

 

        Σ' αυτό το δικτυακό τόπο παρουσιάζεται σύντομα η ιστορία της τηλεόρασης.

 
 
   

Copyright © 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ