Ασφάλεια Δεδομένων

       
 

Αρχική σελίδα
Ιστορικά Στοιχεία
Η Ασφάλεια Σήμερα
"Χάκερς" και "κρακερς"
Οι Ελληνες "Χάκερς"
Τύποι Επιθέσεων
Μέθοδοι Επιθέσεων

 

 

Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις σε περίπτωση που ένα υπολογιστικό σύστημα δέχεται επίθεση. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:

bullet

Ο επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση (με απόκτηση κάποιου κωδικού πρόσβασης), σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

bullet

Ο επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση και καταστρέφει, διαγράφει, τροποποιεί δεδομένα.

bullet

Ο επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση και αποκτά τον έλεγχο ενός συστήματος (ή ενός τμήματος ενός συστήματος) και απαγορεύει την πρόσβαση σε άλλους νόμιμους χρήστες.

bullet

Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ενός συστήματος (χωρίς να το έχει υπό τον έλεγχό του), για να αποστείλει δεδομένα σε τρίτο σύστημα.

bullet

Ο επιτιθέμενος δεν αποκτά πρόσβαση σε ένα σύστημα αλλά προβαίνει σε άλλες ενέργειες που ουσιαστικά δεν αφήνουν το σύστημα να λειτουργήσει κανονικά και να επιτελέσει την εργασία του. Αυτή η διακοπή μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Γενικά οι επιθέσεις κατά υπολογιστικών συστημάτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

bullet

   Επιθέσεις σε διακομιστές και εταιρικά δίκτυα

bullet

   Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

bullet

   Ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι.

bullet

   Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

bullet

   Παρακολούθηση πληκτρολόγησης.

 

 
 
   

Copyright 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ