Ασφάλεια Δεδομένων

       
 

Αρχική σελίδα
Ιστορικά Στοιχεία
Η Ασφάλεια Σήμερα
"Χάκερς" και "κρακερς"
Οι Ελληνες "Χάκερς"
Τύποι Επιθέσεων
Μέθοδοι Επιθέσεων

 

 

 

Ο περισσότερος κόσμος αποκαλεί λανθασμένα χάκερς, αυτούς που προβαίνουν σε κακόβουλες πράξεις μέσω του διαδικτύου. Στη πραγματικότητα Υπάρχουν  δύο κατηγορίες χρηστών που προβαίνουν σε παράνομες πράξεις: οι χάκερς (Hackers) και οι κράκερς (Crackers). Για να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δύο ομάδων χρηστών, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

 

Ένας χάκερ είναι εκείνος που ενδιαφέρεται έντονα για τις μυστικές και κρυφές λειτουργίες οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος υπολογιστή. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι χάκερς είναι προγραμματιστές και για αυτό το λόγο έχουν εκτενή και σε βάθος γνώση των λειτουργικών συστημάτων και των γλωσσών προγραμματισμού. Προσπαθούν να ανακαλύψουν τα κενά στα συστήματα υπολογιστών καθώς και τους λόγους ύπαρξης αυτών των κενών. Οι χάκερς αναζητούν σταθερά πρόσθετη γνώση, μοιράζονται ελεύθερα ότι έχουν ανακαλύψει και ποτέ δεν καταστρέφουν δεδομένα σκοπίμως.

 

Ένας κράκερ είναι εκείνος που διεισδύει ή διαφορετικά παραβιάζει την ακεραιότητα συστήματος απομακρυσμένων μηχανημάτων, με κακή πρόθεση. Έχοντας αποκτήσει παράνομη πρόσβαση, οι κράκερς καταστρέφουν σημαντικά δεδομένα, αποτρέπουν την εξυπηρέτηση των νόμιμων χρηστών ή προξενούν σοβαρά προβλήματα στα θύματά τους. Οι κράκερς χαρακτηρίζονται γενικά από κακόβουλες πράξεις.

 
 
   

Copyright 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ