Ασφάλεια Δεδομένων
       
 

Αρχική σελίδα
Ιστορικά Στοιχεία
Η Ασφάλεια Σήμερα
"Χάκερς" και "κρακερς"
Οι Ελληνες "Χάκερς"
Τύποι Επιθέσεων
Μέθοδοι Επιθέσεων

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 

 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και ειδικότερα του Διαδικτύου, έχουν επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, στις εργασιακές σχέσεις, στις συναλλαγές και σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας και της ανθρώπινης επαφής. Μαζί όμως με τις αλλαγές αυτές που διευκολύνουν, προάγουν και βοηθούν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και στην τάχιστη εξυπηρέτηση των αναγκών που δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνίας, οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο διευκόλυναν και δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας που συνοψίζονται στον όρο ηλεκτρονικό έγκλημα, ή
Κυβερνο-έγκλημα (
Cyber-science).

Καθημερινά, διάφοροι κακόβουλοι χρήστες του Διαδικτύου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις μικρές ή μεγάλες ατέλειες της πλατφόρμας λογισμικού και των πρωτοκόλλων του Διαδικτύου, για διάφορους λόγους.

Η απώλεια ψηφιακών δεδομένων, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μη υπολογιζόμενες ζημιές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η προστασία δεδομένων, από εξωτερικούς ή και εσωτερικούς κινδύνους, όπως επίσης και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων ενός εταιρικού δικτύου, πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους απλούς χρήστες. Επιθέσεις γίνονται καθημερινά και όχι μόνο σε μεμονωμένα άτομα και εταιρίες, αλλά και στο Διαδίκτυο σαν σύνολο. Για παράδειγμα, στα τέλη του Οκτωβρίου του 2002 και επί τρεις ημέρες, βρισκόταν σε εξέλιξη επίθεση (του τύπου Distributed Denied of Service – “Κατανεμημένη Άρνηση Εξυπηρέτησης”) στους 13 βασικούς διακομιστές (DomainName root servers) του διαδικτύου. Για τρεις ώρες στις 21/10/02 επτά από τους 13 διακομιστές απόδοσης διευθύνσεων σε δικτυακούς τόπους με καταλήξεις .com, .org, .uk διέκοψαν την λειτουργία τους. Αν η επίθεση, πετύχαινε να διακόψει την λειτουργία και σε περισσότερους διακομιστές (8 στους 10), η καθυστέρηση στην πρόσβαση στο διαδίκτυο θα ήταν σημαντική.

 

 
 
   

Copyright © 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ