Εφαρμογές
       
 

Αρχική σελίδα
Ανοικτό Λογισμικό
Ανοικτός Κώδικας

 

Εκτός από το ελεύθερο λογισμικό πρέπει να γίνει αναφορά και στο λογισμικού ανοικτού κώδικα (Open Source). Ως Open Source χαρακτηρίζεται το μοντέλο διάθεσης λογισμικού, όπου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτόν. Οι όροι διανομής του λογισμικού αυτού πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα βασικότερα από τα οποία είναι: (α) η ελεύθερη χρήση, (β) η αντιγραφή/αναδιανομή και μεταβολή/βελτίωσή του (ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ατόμου/συνόλου που τον μεταβάλλει). Οι όροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια χρήσης του λογισμικού. Υπάρχουν διάφορες άδειες χρήσης, με πιο διαδεδομένες τις BSD License και MIT License. Η άδεια χρήσης BSD, επιτρέπει τις αλλαγές, χωρίς επαναδιανομή του πηγαίου κώδικα.
Από τα παραπάνω ενδέχεται να δημιουργηθεί η απορία για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Καταρχήν πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δύο όροι αναφέρονται σε παρόμοιες “ιδεολογίες”. Τόσο η μια “ιδεολογία” όσο και η άλλη, προσπαθούν να προωθήσουν τη δημιουργία καλύτερου λογισμικού και γενικά να προωθήσουν την “κοινή γνώση”. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι ενώ το Ελεύθερο Λογισμικό δίνει έμφαση στην ελευθερία (για μάθηση, προσαρμογή, βελτίωση), το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα δίνει έμφαση στη δημιουργία καλύτερου λογισμικού μέσω της συνεργασίας των προγραμματιστών και των μηχανικών όλου του κόσμου. Συνεπώς, το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα είναι λιγότερο αυστηρό και πιο “φιλικό” προς τις εταιρίες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αλγορίθμους που υπάρχουν σε έργα τύπου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελεύθερου λογισμικού είναι το περιβάλλον γραφείου OpenOffice.org. Η εφαρμογή αυτή έχει πλήρη συμβατότητα με το MS Office και διαθέτει καλαίσθητο και λειτουργικό γραφικό περιβάλλον. Το OpenOffice.org 1.1 υπάρχει διαθέσιμο για Windows (98/ME/NT/2000/XP), Linux (x86 & PowerPC) και Solaris[tm] (SPARC platform edition) στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά , Ισπανικά, Κινέζικα, Κορεάτικα και Γιαπωνέζικα

.

 
 
   

Copyright © 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ