Τα πολυμέσα

       
 

Αρχική σελίδα
Γενικά στοιχεία
Ορισμός
Χαρακτηριστικά
Κατηγοριοποιήσεις
Πολυμέσα και διαδίκτυο

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 

 

 

H κινητή τηλεφωνία είναι η τεχνολογία με την μεγαλύτερη   διείσδυση στην ελληνική κοινωνία καθώς καλύπτει την ανάγκη για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χρήστες που έχουν μεγάλη ελευθερία κίνησης με τη βοήθεια ειδικών ασύρματων συσκευών. Παρά το ότι εμφανίστηκε περίπου δέκα χρόνια μετά την έλευση των προσωπικών υπολογιστών έχει υπερδιπλάσιο αριθμό χρηστών. Με άλλα λόγια αποτελούν ένα αρκετά μεγαλύτερο όγκο καταναλωτών.

 
 
   

Copyright © 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ