Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Νέες Κατευθύνσεις στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ

Θεσσαλονίκη 5-7 Νοεμβρίου 2004

 

 

International Scientific Conference

New Directions in European Media

Thessaloniki 5-7 November 2004