Δικτύωση στα Windows
       
 

Αρχική σελίδα
Προσπέλαση
Αναζήτηση
Κοινόχρηστοι Φάκελοι
Κοινόχρηστες Συσκευές
Εκτυπωτής
Εγκατάσταση
Μονάδα Δίσκου
Αντιστοίχηση Δίσκου

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 

 


Τα Windows, μετά την έκδοση 95, περιλαμβάνουν την δυνατότητα σύνδεσης σε ομότιμα δίκτυα ή σε δίκτυο με κεντρικό εξυπηρετητή. Ειδικότερα τα Windows XP κυκλοφορούν σε διάφορες εκδόσεις. Για προσωπική χρήση υπάρχουν δύο εκδόσεις, "οικιακή" (Home) και "επαγγελματική" (Professional). Η "οικιακή" (Home) έκδοση, παρέχει τα λιγότερα δικτυακά χαρακτηριστικά, αλλά θα αναφερθούμε σε αυτή, καθώς χρησιμοποιείται σήμερα από την πλειοψηφία των χρηστών.
Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μας είναι εγκατεστημένος σε περιβάλλον δικτύου, τότε στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να εμφανίζεται το εικονίδιο Θέσεις δικτύου. Όταν κάνουμε διπλό "κλικ" στο εικονίδιο Θέσεις δικτύου μπορούμε να "δούμε" τους υπολογιστές στην ομάδα εργασίας ή τους διαχειριστές Windows 2000/XP στους οποίους μπορεί να συνδεθεί (σχήμα 1).Σχήμα 1: Παράθυρο Δίκτυο των Microsoft Windows.
 

 
 
   

Copyright © 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ