Κινητή 
τηλεφωνία

       
 

Αρχική σελίδα
Τρόπος Λειτουργίας
Συστήματα Κ. Τ.
GSM
DCS-1800
Ασύρματη πρόσβαση
Το WAP
3G
Η μετάβαση στο 3G

 

 

 

Ο όγκος των αποστελλόμενων σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα SMS αποτελούν το νέο τρόπο επικοινωνίας των χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα ο αριθμός των χρηστών κινητών τηλεφώνων έχει αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο (στην Ελλάδα είμαστε στα 9 εκατομμύρια συνδέσεις).

Η διαδικασία μετάβασης των εταιριών κινητής τηλεφωνίας από την τεχνολογία GSM στην τεχνολογία 3G περιλαμβάνει την εισαγωγή των πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS). Τα MMS είναι ένας συνδυασμός έγχρωμων εικόνων, ήχων και κειμένου, ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργηθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο και να σταλεί σε κάποιο άλλο κινητό ή σε e-mail.

Τα MMS χρησιμοποιούν δύο τεχνολογίες οι οποίες δεν γνώρισαν μεγάλη διάδοση: το GPRS και το WAP. Το GPRS αναβαθμίζει τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων από τα 9,6kbps στα 50Kbps. Επίσης εισάγει την ογκοχρέωση για μεταφορά δεδομένων στην θέση της χρονοχρέωσης που ίσχυε παλαιότερα. Το WAP χρησιμοποιείται στα μηνύματα MMS και φαίνεται ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται αποδεκτό από τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας. Μεγάλη ώθηση στη διάδοση των MMS αναμένεται να δώσει η εισαγωγή στην αγορά κινητών τηλεφώνων με ενσωματωμένη κάμερα.  

 

 
 
 
   

Copyright 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ