Κινητή 
τηλεφωνία

       
 

Αρχική σελίδα
Τρόπος Λειτουργίας
Συστήματα Κ. Τ.
GSM
DCS-1800
Ασύρματη πρόσβαση
Το WAP
3G
Η μετάβαση στο 3G

 

 

 

Η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και η έλευση των κινητών τηλεφώνων 3ης γενεάς δημιουργούν τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η ασύρματη πρόσβαση θα γίνεται κυρίως με συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν οι πρώτες συσκευές. Άλλες συσκευές με τις οποίες θα γίνεται αυτή η πρόσβαση είναι:

       Προσωπικοί υπολογιστές

       Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistants -PDA)

Βέβαια υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Τα κυριότερα είναι:

       Οι υπηρεσίες ασύρματης μετάδοσης δεδομένων δεν υποστηρίζουν μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης.

       Το κόστος των υπηρεσιών είναι πολύ ψηλό.

       Τα ασύρματα modems είναι ενεργοβόρα.

       Οι σημερινοί τρόποι διασύνδεσης (interface) δεν καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών που μετακινούνται

Τα δίκτυα GSM υποστήριζαν έως πριν από λίγο καιρό μετάδοση δεδομένων αλλά με ταχύτητες της τάξης των 9,6Kbps. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δίκτυα GSM δημιουργήθηκαν με σκοπό τη μετάδοση φωνής και όχι δεδομένων. Το GPRS είναι μία μετεξέλιξη των δικτών GSM, ουσιαστικά μία ξεχωριστή οντότητα μέσα στο δίκτυο GSM που ασχολείται αποκλειστικά με την ασύρματη μεταφορά δεδομένων. Υποστηρίζει ταχύτητες της τάξης των 50Kbps.

 
 
 
   

Copyright 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ