Κινητή 
τηλεφωνία

       
 

Αρχική σελίδα
Τρόπος Λειτουργίας
Συστήματα Κ. Τ.
GSM
DCS-1800
Ασύρματη πρόσβαση
Το WAP
3G
Η μετάβαση στο 3G

 

 

 

Τα πρώτα συστήματα κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογικά. Στη συνέχεια όμως η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας οδήγησαν στην εμφάνιση των ψηφιακών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου συστήματος με ευρεία χρήση σήμερα είναι το GSM.

 
 
   

Copyright 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ