Κινητή 
τηλεφωνία
       
 

Αρχική σελίδα
Τρόπος Λειτουργίας
Συστήματα Κ. Τ.
GSM
DCS-1800
Ασύρματη πρόσβαση
Το WAP
3G
Η μετάβαση στο 3G

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 

 

H κινητή τηλεφωνία είναι η τεχνολογία με την μεγαλύτερη   διείσδυση στην ελληνική κοινωνία καθώς καλύπτει την ανάγκη για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χρήστες που έχουν μεγάλη ελευθερία κίνησης με τη βοήθεια ειδικών ασύρματων συσκευών. Παρά το ότι εμφανίστηκε περίπου δέκα χρόνια μετά την έλευση των προσωπικών υπολογιστών έχει υπερδιπλάσιο αριθμό χρηστών. Με άλλα λόγια αποτελούν ένα αρκετά μεγαλύτερο όγκο καταναλωτών.

 
 
   

Copyright © 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ