Διαδίκτυο

    Πίσω Επάνω Επόμενο  

Αρχική σελίδα
Ιστορικά Στοιχεία
Μέλλον του Διαδικτύου
TCP/IP
Σύστημα Διευθύνσεων
Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 80 συστάθηκε ένα δίκτυο από τον εθνικό οργανισμό επιστημών των Η.Π.Α, το NSF (National Science Foundation). Το  NSFNET επέκτεινε συνεχώς το διαδίκτυο, παρέχοντάς του καλύτερους υπολογιστές και ταχύτερες γραμμές επικοινωνίας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κι άλλες κρατικές υπηρεσίες και μη των ΗΠΑ, όπως οι NASA, Microsoft, Novell, Xerox, Coca Cola, Borland, και Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, συνδέθηκαν στο δίκτυο.

Το πρόβλημα όμως ήταν το χάος στις συνδέσεις, καθώς οι διευθύνσεις (IP addresses) αποστολής και προορισμού αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι, αποφασίστηκε να διαχωριστούν οι κόμβοι του διαδίκτυο σε συγκεκριμένες βασικές κατηγορίες. Οι υπολογιστές κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη γεωγραφική τους περιοχή στη γη και τα χαρακτηριστικά τους αυτά προστέθηκαν στις διευθύνσεις των κόμβων (Domain Naming System και Domain Name Server). Οι κόμβοι του Internet χαρακτηρίζονται από μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση του τύπου <host.domain_name> όπως π.χ physics.auth.gr, www.hol.gr,    www.expert.net.gr,    ftp.microsoft.com κλπ. Το τελευταίο συστατικό της διεύθυνσης υποδηλώνει τις περισσότερες φορές που ανήκει ο υπολογιστής.

Πίνακας σημαντικότερων καταλήξεων IP διευθύνσεων

Κατάληξη διεύθυνσης

Τι υποδηλώνει

.com

Υπολογιστής μίας εταιρίας ή εμπορικής επιχείρησης

.edu

Εκπαιδευτικό (πανεπιστημιακό συνήθως) ίδρυμα ΗΠΑ

.org

Διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΗΠΑ)

.gov

Κυβερνητικές υπηρεσίες (ΗΠΑ)

.net

Πύλες και διαχειριστικοί κόμβοι του διαδικτύου

.mil

Στρατιωτικές υπηρεσίες ΗΠΑ

.gr

Διευθύνσεις Ελλάδας

.uk

Διευθύνσεις Μ. Βρετανίας

.eu

Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέες καταλήξεις για πού καθορίστηκαν το 2001

.aero

Αεροπορικές βιομηχανίες

.biz

Εταιρίες

.coop

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

.info

Ανοικτό στον οποιοδήποτε

.museum

Μουσεία

.name

Φυσικά πρόσωπα

.pro

Επαγγελματίες (δικηγόρους, γιατρούς, λογιστές)

 

 

   
   

Copyright 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ