Διαδίκτυο

    Πίσω Αρχική σελίδα Επόμενο  
 

Αρχική σελίδα
Ιστορικά Στοιχεία
Μέλλον του Διαδικτύου
TCP/IP
Σύστημα Διευθύνσεων
Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

 

Το αρχικό επικοινωνιακό πρωτόκολλο (σύνολο κανόνων επικοινωνίας) ήταν το NCP (Network Control Protocol) το οποίο όμως αντικαταστάθηκε με το πέρασμα του χρόνου, διότι αποδείχθηκε αργό κι ανασφαλές. Αντικαταστάθηκε από ένα υψηλών προδιαγραφών και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας πρωτόκολλο, το γνωστό σήμερα σαν TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Τα πρωτόκολλα είναι προσυμφωνημένες μέθοδοι επικοινωνίας ανάμεσα σε υπολογιστές.

Το TCP/IP αποτελείται από δύο τμήματα το TCP και το IP. Το πρώτο τμήμα, το TCP, φροντίζει για την μετατροπή των μηνυμάτων σε πακέτα στον κόμβο αποστολής αλλά και εκτελεί την αντίθετη μετατροπή στον κόμβο προορισμού. Το δεύτερο τμήμα, το IP, αναλαμβάνει τη διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση των μηνυμάτων από τον έναν κόμβο στον άλλο. Αυτή η δρομολόγηση γίνεται μέσω πολλαπλών ετερογενών δικτύων διαφορετικών αρχιτεκτονικών, όπως π.χ NCP, TCP/IP, X.25, IEEE 802.3 (Ethernet) και FDDI (δίκτυα οπτικών ινών).

Ήδη από το 1977, το TCP/IP χρησιμοποιούνταν και από άλλα δίκτυα που ήθελαν να συνδεθούν στο ARPAnet, αν και το τελευταίο παρέμεινε σχετικά κλειστό μέχρι το 1983. Κατά τη δεκαετία του 80, πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί και κοινωνικές ομάδες βρέθηκαν να διαθέτουν γρήγορους υπολογιστές ικανούς να συνδεθούν με το Δίκτυο των δικτύων ή Διαδίκτυο όπως ονομαζόταν χαρακτηριστικά τότε (και σήμερα). Καθώς το λογισμικό TCP/IP διανεμόταν ελεύθερα και η τεχνολογία του ARPAnet ήταν από την φύση της άναρχη, ήταν δύσκολο να εμποδιστούν οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι να συνδεθούν με το δίκτυο. Έτσι σταδιακά όλο και περισσότεροι μεμονωμένοι υπολογιστές συνδέονταν σε δίκτυα και τα δίκτυα αυτά με τη σειρά τους στο ARPAnet. Το τελευταίο άρχισε ν αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς και το δίκτυο των δικτύων κατέληξε σ αυτό που σήμερα ονομάζουμε διαδίκτυο. Το ARPAnet παροπλίστηκε το 1991.

 
 
 
   

Copyright 2004 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ