Τύποι

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Τρία είναι τα είδη (από εξωτερικής εμφάνιση) υπολογιστών: 

Φορητός (Laptop)

Επιτραπέζιος (Desktop)

Πύργος (Tower)

Οι φορητοί υπολογιστές  (Laptop computers ) χαρακτηρίζονται από μικρό όγκο, μικρό βάρος. Οι δυνατότητές τους είναι συγκρίσιμες με αυτές των προσωπικών υπολογιστών αλλά το κόστος τους υψηλότερο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται πιο προσιτοί από άποψη τιμής στο ευρύ κοινό. Χρησιμοποιούνται από επιστήμονες, ερευνητές, διευθυντές ή στελέχη επιχειρήσεων και από όσους ταξιδεύουν συχνά και χρειάζονται τον υπολογιστή τους. Οι υπολογιστές αυτοί έχουν σκληρούς δίσκους, δέχονται δισκέτες, CD και έτσι υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης καθώς και ανταλλαγής δεδομένων με άλλους υπολογιστές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι οι υπολογιστές αυτοί θα αποτελέσουν, αφού το κόστος τους συνεχώς ελαττώνεται, το απαραίτητο εργαλείο για το διδάσκοντα, το φοιτητή το μαθητή και θα αλλάξουν τη μορφή της εκπαίδευσης. Ο επιτραπέζιος και ο υπολογιστής τύπου πύργου δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Παλαιότερα οι υπολογιστές τύπου πύργου χρησιμοποιούνταν σε περιπτώσεις ισχυρών μηχανημάτων με πολλές ανάγκες επέκτασης. Σήμερα οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν κυρίως μία μικρή παραλλαγή του πύργου (μικρός πύργος – small tower) καθώς είναι πιο συμφέρον από άποψη κόστους.

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός