Εκτυπωτής

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Οι εκτυπωτές είναι εξωτερικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εκτυπώσεων με την βοήθεια Η/Υ. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες εκτυπωτών, οι εκτυπωτές ακίδων (εργάζονται με μελανοταινίες, σαν τις γραφομηχανές), οι εκτυπωτές έγχυσης μελάνης - inkjet  (χρησιμοποιούν δοχεία μελάνης) και οι εκτυπωτές laser (χρησιμοποιούν γραφίτη και παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης). Για προσωπική χρήση θα επιλέγαμε έναν εκτυπωτή τύπου inkjet.

Οι εκτυπωτές με ακίδες είναι οι   περισσότερο διαδεδομένοι, κυρίως στο χώρο των μικροϋπολογιστών, λόγω του χαμηλού τους κόστους. Σ' αυτούς ο κάθε χαρακτήρας θεωρείται ως πίνακας ΝxΜ σημείων. Υπάρχει μια κεφαλή που κινείται, η οποία έχει Ν ακίδες σε μία κατακόρυφη στήλη. Με ένα σύστημα ηλεκτρομαγνητών, οι ακίδες χτυπούν μια μελανοταινία και σχηματίζουν το χαρακτήρα στο χαρτί. Οι χαρακτήρες πολλών από τους εκτυπωτές αυτούς έχουν τη δυνατότητα να καθορίζονται σχετικά εύκολα από το χρήστη. Με αυτούς τους εκτυπωτές μπορούμε να εμφανίσουμε γραφικές παραστάσεις και σχήματα με μέτρια απόδοση. Ο αριθμός των ακίδων χαρακτηρίζει και την ποιότητα γραφής του εκτυπωτή, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ακίδων τόσο καλύτερη η ποιότητα γραφής. Διατίθενται εκτυπωτές των 9, 18 και 24 ακίδων.

Οι εκτυπωτές τύπου LASER βασίζονται  στην αρχή λειτουργίας εκτύπωσης των ξηρογραφικών φωτοτυπικών μηχανημάτων. Η ακτίνα Laser σχηματίζει σε ένα ειδικό τύμπανο την ηλεκτροστατική εικόνα μιας σελίδας εκτύπωσης. Το τύμπανο έλκει το μελάνι, που βρίσκεται σε μορφή σκόνης σε μία ειδική θήκη, και μεταφέρεται με την επαφή πάνω στο χαρτί. Στη συνέχεια το χαρτί περνάει σε ένα ειδικό φούρνο όπου ψήνεται και γίνεται η επικόλληση του μελανιού στο χαρτί. Με τους εκτυπωτές τύπου Laser επιτυγχάνεται εκτύπωση υψηλής ανάλυσης που αρχίζει από 300 DPI (Dots Per Inch - κουκίδες ανά ίντσα). Oι εκτυπωτές τύπου LASER έχουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης χρήσης πολλών ειδών και μεγεθών χαρακτήρων (γραμματοσειρών) είτε μέσα από EPROM είτε με φόρτωμα των χαρακτήρων σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη με τη βοήθεια υπολογιστή με κατάλληλο πρόγραμμα. Επίσης είναι εφοδιασμένοι με ειδική μνήμη για την αποθήκευση τόσο των χαρακτήρων που φορτώνει ο χρήστης όσο και της σελίδας που θα τυπώσει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εκτυπωτής αρχίζει να τυπώνει όταν έχει γεμίσει η σελίδα ή αν λάβει ειδική εντολή για να τυπώσει μέρος της σελίδας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο χαμηλός θόρυβος εκτύπωσης. Σήμερα η ταχύτητα εκτύπωσης είναι της τάξης μερικών σελίδων ανά λεπτό.

Οι εκτυπωτές με ακίδες έχουν  το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους αλλά και το μειονέκτημα της σχετικά χαμηλής ποιότητας σε σχέση με αυτής των εκτυπωτών LASER οι οποίοι όμως έχουν υψηλό κόστος. Μία ενδιάμεση κατάσταση έφεραν οι εκτυπωτές με ψεκασμό μελάνης (Ink-jet). Οι εκτυπωτές με ψεκασμό μελάνης έχουν κρατήσει μια αρχή λειτουργίας των εκτυπωτών με ακίδες. Υπάρχει μια κεφαλή που κινείται μπροστά στο χαρτί και σχηματίζει τους χαρακτήρες ψεκάζοντας μελάνι πάνω στο χαρτί. Η κεφαλή έχει μικρά ακροφύσια από όπου ψεκάζεται το μελάνι. Ένας χαρακτήρας σχηματίζεται ως ένας πίνακας από 30 x 50 κουκίδες. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης η οποία πλησιάζει την ποιότητα των εκτυπωτών Laser. Ο θόρυβος εκτύπωσης είναι αισθητά χαμηλότερος των εκτυπωτών με ακίδες. Η ταχύτητα εξαρτάται από την επιθυμητή ποιότητα εκτύπωσης. Σε πρόχειρη εκτύπωση (draft) αρκεί ταχύτητα 240 χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα σχετικά φθηνής έγχρωμης εκτύπωσης υψηλής ποιότητας τόσο σε κείμενο όσο και σε σχέδιο ή εικόνα. 

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός