Εμφάνιση

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά του εξαρτήματα. Μέσα στην κεντρική μονάδα συναντάμε τα εξής:

- Μικροεπεξεργαστής (CPU - Central Processing Unit)

- Μητρική πλακέτα (Motherboard)

- Κάρτες σύνδεσης περιφερειακών συσκευών

- Μνήμη RAM

- Σκληρός δίσκος (HD- Hard Disk)

- Οδηγοί δισκετών (Disk drives)

- Οδηγός οπτικού δίσκου (CD-ROM drive)

Επιπλέον, έξω από την κεντρική μονάδα υπολογιστή βρίσκονται συνήθως τα εξής εξαρτήματα:

- Οθόνη

- Πληκτρολόγιο και ποντίκι

- Εκτυπωτής

- Modem

 

 

 

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Αρχή Εμπρός