Μητρική

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Η μητρική πλακέτα είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα στο εσωτερικό του υπολογιστή, διαστάσεων περίπου 20 επί 20 εκατοστά, με μια ειδική υποδοχή όπου τοποθετείται ο μικροεπεξεργαστής και πολλά ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμεύουν στην υποστήριξη της λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή και της επικοινωνίας του με άλλα εξαρτήματα του υπολογιστή (όπως π.χ. με τον σκληρό δίσκο, τους οδηγούς δισκετών, την οθόνη κ.λ.π.).

 

 

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός