Οθόνη

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Η οθόνη  (monitor ) του υπολογιστή, περιλαμβάνει ένα καθοδικό σωλήνα, όπως η τηλεόραση, και κατάλληλα κυκλώματα σάρωσης. Μπορεί να είναι έγχρωμη ή μονόχρωμη. Συνήθως είναι μικρού μεγέθους με διαγώνιο 14, 15 ή 17 ιντσών. Βέβαια υπάρχουν και οθόνες με διαγώνιο 21 ιντσών ή και περισσότερο για ειδικές χρήσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως ως μονάδα εξόδου όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ή μηνύματα από το Λειτουργικό Σύστημα. Εκτός από αυτό όμως οτιδήποτε εισάγεται στον υπολογιστή με το πληκτρολόγιο, δεδομένα ή προγράμματα, εμφανίζεται και στην οθόνη, γι' αυτό πολλές φορές η οθόνη αναφέρεται και ως μονάδα εισόδου. Οι οθόνες αφής είναι μονάδες εισόδου και εξόδου ταυτόχρονα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της οθόνης είναι:

bullet

Το πλήθος γραμμών και στηλών που μπορεί να απεικονίσει. Η δυνατότητα απεικόνισης χαρακτήρων είναι συνήθως 24 γραμμές και 80 στήλες για οθόνες γενικής χρήσης. Υπάρχουν οθόνες που μπορούν να εμφανίσουν μεγαλύτερο ή μικρότερο πλήθος γραμμών ή και στηλών.

bullet

 Ο χρωματισμός, δηλαδή η δυνατότητα που έχει μία οθόνη να απεικονίζει χαρακτήρες διαφορετικών χρωμάτων ή, στην περίπτωση που είναι μονοχρωματική, ποιο είναι το χρώμα των χαρακτήρων.

bullet

 Το μέγεθος της οθόνης που αναφέρεται στη διαγώνιο της οθόνης και μετρείται σε ίντσες.

bullet

 Το μέγεθος του εικονοστοιχείου  (pixel ) που μετρείται σε χιλιοστά (π.χ. 0.28mm, 0.25 mm). Όσο πιο μικρό είναι τόσο καλύτερη ευκρίνεια παρέχει η οθόνη.

bullet

 Η ανάλυση μιας οθόνης, που εξαρτάται άμεσα από τις δυνατότητες του αντίστοιχου προσαρμοστή εικόνας. Τυπικές αναλύσεις για VGA προσαρμοστές είναι:

640 x 480, 640 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280x1024 pixels (γραμμές x στήλες) και εξαρτώνται από την κάρτα και τη μνήμη της κάρτας οθόνης.

bullet

 Η κατακόρυφη συχνότητα, η οποία δηλώνει το ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (refresh rate) και μετρείται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Ηz). Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα τόσο σταθερότερη είναι η εικόνα.

bullet

Η συχνότητα σάρωσης, που είναι το γινόμενο των γραμμών της εικόνας επί την κατακόρυφη συχνότητα και εκφράζεται σε ΚΗz.

bullet

 Η χαμηλή ακτινοβολία θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τις επιβαρύνσεις της καθοδικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι οθόνες.

Η ποιότητα της εμφάνισης στην οθόνη εξαρτάται όχι μόνο από την τεχνολογία της κατασκευής της οθόνης αλλά και από τον τύπο του προσαρμοστή εικόνας  (video adaptor ) με τον οποίο είναι εφοδιασμένος ο υπολογιστής. Ο προσαρμοστής εικόνας είναι μια ειδική κάρτα η οποία τοποθετείται στο εσωτερικό του υπολογιστή και συνδέεται εξωτερικά με την οθόνη. Η κάρτα έχει δική της μνήμη, τη μνήμη video Ram . Επί πλέον είναι δυνατόν ο ίδιος ο υπολογιστής να έχει ειδική μνήμη ή να παραχωρεί ένα μέρος της Κεντρικής Μνήμης για τις εικόνες των pixels. H κάρτα δέχεται κατάλληλα σήματα ελέγχου για το ποια pixels να ενεργοποιήσει και σε ποια χρώματα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ένα ισχυρό επεξεργαστή. Διαφορετικά είναι μία αργή διαδικασία. Για το λόγο αυτό πολλές κάρτες έχουν ενσωματωμένο ένα ειδικό επεξεργαστή εικόνας (επιταχυντή) ο οποίος αναλαμβάνει τη διαδικασία αναπαράστασης της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή.

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός