Σκληρός δίσκος

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Ο σκληρός δίσκος είναι ένας δίσκος καλυμμένος με μαγνητικό υλικό, πάνω στον οποίο φυλάσσονται ("αποθηκεύονται") προγράμματα και δεδομένα, ενώ υπάρχουν κατάλληλες μαγνητικές κεφαλές που εκτελούν την ανάγνωση και την εγγραφή των δεδομένων (στην πραγματικότητα ένας σκληρός δίσκος αποτελείται από πολλούς ομοαξονικούς τέτοιους δίσκους, με πολλές κεφαλές ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων, κλεισμένους αεροστεγούς σε μεταλλικό περίβλημα). Το βασικό μέγεθος που χαρακτηρίζει έναν σκληρό δίσκο είναι η χωρητικότητά του, δηλαδή η ποσότητα δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει. Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας είναι το 1 byte, που αντιστοιχεί περίπου στον χώρο που απαιτείται για να αποθηκευθεί ένας χαρακτήρας (π.χ. ένα κείμενο 100 χαρακτήρων χρειάζεται ελεύθερο χώρο 100 bytes για να αποθηκευθεί στον σκληρό δίσκο). Στην πράξη χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες μονάδες μέτρησης της χωρητικότας, όπως το 1 Kilobyte (1 KB), το οποίο ισούται με 1024 bytes, το 1 Megabyte, το οποίο ισούται περίπου με 1.000.000 bytes (106 bytes) και το 1 Gigabyte (1 GB), το οποίο ισούται περίπου με 1.000.000.000 bytes (109 bytes). Τυπικές τιμές χωρητικότητας για τους σκληρούς δίσκους που κατασκευάζονται σήμερα είναι από 20GΒ έως 50 GB.

 

 .

 

 

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός