Δισκέτα

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Είναι εξαρτήματα του υπολογιστή, μέσω των οποίων μπορούμε να διαβάζουμε και να γράφουμε δεδομένα πάνω σε δισκέτες. Οι δισκέτες είναι μαγνητικοί δίσκοι (όπως και ο σκληρός δίσκος), με πολύ μικρότερη χωρητικότητα (μέχρι 1,5 Megabytes) αλλά με την δυνατότητα να μεταφέρονται από έναν Η/Υ σε άλλο. Υπάρχουν δυο είδη δισκετών (και κατά συνέπεια και οδηγών δισκετών), που διαφέρουν ως προς την διάμετρό τους: οι δισκέτες διαμέτρου 3,5 ιντσών και οι δισκέτες διαμέτρου 5 1/4 ιντσών. Σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες δισκετών υπάρχουν από δυο υποκατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν ως προς την χωρητικότητά τους. Έτσι έχουμε δισκέτες διαμέτρου 3,5" με χωρητικότητες 720 Kilobytes και 1,44 Megabytes και δισκέτες διαμέτρου 5 1/4 ιντσών με χωρητικότητες 360 Kilobytes και 1,2 Megabytes. Οι δισκέτες υψηλής χωρητικότητας ονομάζονται δισκέτες High Density (υψηλής πυκνότητας) και φέρουν συνήθως την ένδειξη HD στην συσκευασία τους. Ένας μηχανισμός δισκέτας  μπορεί να διαβάζει και να γράφει δεδομένα και στις δυο υποκατηγορίες δισκετών που αντιστοιχούν στην διάμετρό του.

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός