Είστε ο Hit Counter επισκέπτης

 

 

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

 Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) άρχισε εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αρχικά οι  Η/Υ ήταν τεράστια μηχανήματα, που καταλάμβαναν χώρο αρκετών δωματίων, δύσκολοι στην χρήση, ακριβοί, προοριζόμενοι μόνο για πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές. Η πρώτη μορφή ηλεκτρονικών υπολογιστών που απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό παρουσιάσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, από την αμερικάνικη εταιρεία I.B.M., η οποία  εισήγαγε τον Personal Computer (PC - Προσωπικός Υπολογιστής). Από τότε οι Η/Υ εξελίχθηκαν ραγδαία, παρουσιάσθηκαν νέα μοντέλα, με πολύ αυξημένες δυνατότητες και με πιο προσιτό κόστος

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.