Μικροεπεξεργαστής

Εμφάνιση
Τύποι
Μικροεπεξεργαστής
Μητρική
RAM - ROM
Σκληρός δίσκος
Δισκέτα
CD/DVD
Οθόνη
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Modem
Κάρτες
Εκτυπωτής
Σαρωτής

 

Ένας μικροεπεξεργαστήςΟ μικροεπεξεργαστής (CPU) είναι το μυαλό του υπολογιστή, ελέγχει και κατευθύνει όλες τις εργασίες, κάνει υπολογισμούς και παίρνει αποφάσεις. Εάν ένας υπολογιστής μπορούσε να παρομοιασθεί με έναν άνθρωπο, ο μικροεπεξεργαστής θα ήταν ο εγκέφαλός του. Είναι ένα μικρό, τετράγωνο ηλεκτρονικό κύκλωμα, διαστάσεων περίπου 3 επί 3 εκατοστά, στο εσωτερικό του υπολογιστή. Το είδος του μικροεπεξεργαστή που έχει ένας Η/Υ καθορίζει κατά ένα μεγάλο βαθμό την συνολική απόδοση του μηχανήματος.

Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής (PC) που παρουσιάσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80  περιείχε έναν μικροεπεξεργαστή που ονομαζόταν 8086. Στη συνέχεια εμφανίσθηκαν νεώτεροι Η/Υ, οι οποίοι βασίζονταν σε καλύτερους μικροεπεξεργαστές. Έτσι εμφανίσθηκαν Η/Υ με τον νεώτερο μικροεπεξεργαστή 80286, Η/Υ με τον μικροεπεξεργαστή 80386 (τέλος δεκαετίας ‘80) και φθάσαμε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, οπότε εμφανίσθηκαν Η/Υ με τον μικροεπεξεργαστή 80486 και στα επόμενα χρόνια με τον μικροεπεξεργαστή Pentium. Την τελευταία επταετία έχουν παρουσιασθεί οι επεξεργαστές Pentium II, III & IV καθώς και μία ειδική έκδοση για οικονομικά μηχανήματα ο Pentium Celeron.  Είναι προφανές ότι οι Η/Υ με νεώτερους μικροεπεξεργαστές είναι γενικά καλύτεροι (πιο γρήγοροι), χωρίς να είναι πάντα ακριβότεροι.

Κάθε μικροεπεξεργαστής έχει μερικές διαφορετικές «εκδόσεις», οι οποίες διαφέρουν ως προς την ταχύτητα με την οποία αυτός εργάζεται. Μέτρο της ταχύτητας είναι η συχνότητα λειτουργίας, η οποία μετρείται σε MegaHertz (MHz). Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο γρηγορότερος είναι ο μικροεπεξεργαστής, σε σχέση με μικροεπεξεργαστές της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, έχουμε για παράδειγμα μικροεπεξεργαστή Pentium ΙV που εργάζεται με συχνότητα γύρω στα 2 GHz, και τον Pentium Celeron που εργάζεται με συχνότητα 1,2 GHz (σήμερα Σεπτέμβριος 2002).

 

 

 

© 2001-2002 - Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

 Πίσω Αρχή Εμπρός