Γνωρίστε το M.I.L.

a

Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab – M.I.L.) ανήκει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο παρόν τμήμα της επίσημης ιστοσελίδας του εργαστηρίου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εξής: