ε.ΜΜΕ.ίς (online περιοδικό)

a


Το online περιοδικό ε.ΜΜΕ.ίς αποτελεί μία φοιτητική πρωτοβουλία (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ομάδας φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής του εαρινού εξαμήνου «Εργαστήριο Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε. ΙΙ», όμως διατηρήθηκε (και διατηρείται) ενεργή έκτοτε.

Όπως αναφέρεται στις Αρχές Λειτουργίας της έκδοσης “Σκοπός της Ηλεκτρονικής Έκδοσης είναι η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που διδάσκονται στο Τμήμα, κυρίως όσον αφορά τους φοιτητές του τμήματος που συμμετέχουν σ’ αυτήν”.

Επισκεφθείτε το φοιτητικό online περιοδικό πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

περιοδικό ε.ΜΜΕ.ίς