Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

Συνέντευξη με την Πρόεδρο της μονάδας, καθώς και με το  αρχαιότερο μέλος της.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών είναι η μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συντονίζει τα μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς που οι φοιτητές των Τμημάτων διδάσκονται στις Σχολές τους. Στόχος του είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τους ειδικούς ξενόγλωσσους όρους που παρουσιάζονται γύρω από το εκάστοτε αντικείμενο των σπουδών τους. Τα μαθήματα που προσφέρονται, σύμφωνα με τη ζήτηση που έχουν, είναι κυρίως στην αγγλική και τη γερμανική γλώσσα, έπειτα στη γαλλική και τέλος – σε πολύ μικρό ποσοστό – στην ιταλική.

Στις ερωτήσεις του eMMEis σχετικά με τη συγκεκριμένη πανεπιστημιακή μονάδα απάντησε η κ. Αγγελική Κοιλιάρη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών από το ακαδημαϊκό έτος 2005/06 και για τέταρτη συνεχή θητεία μετά από πρόταση της Κοσμητείας της ΦΛΣ και απόφαση της Συγκλήτου, Kαθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας/ Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή και (ως Πρόεδρος του Κ.Δ.Ξ.Γ.) μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ  καθώς και η Δρ.  Σμαράγδα Χρηστίδου-Κιοσέογλου, Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι αγγλικής γλώσσας και μέλος του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών από το 1988.

Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα κάθε χρόνο ; Έχετε παρατηρήσει τυχόν αλλαγές στη συμμετοχή ;
κ. Κοιλιάρη: Το χειμερινό εξάμηνο 2011/12, σύμφωνα με τα βαθμολόγια των εξετάσεων του Φεβρουαρίου, παρακολούθησαν τα μαθήματα περίπου 5000 φοιτητές και φοιτήτριες. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν – από τότε που συμμετέχω στο Κέντρο – οι φοιτητές και φοιτήτριες είναι σαφώς λιγότεροι καθώς και τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν μειωθεί. Άλλωστε, την τελευταία διετία, το Κ.Δ.Ξ.Γ. έχει περιορίσει το διδακτικό του έργο, πρωτίστως στα Τμήματα που έχουν το μάθημα της ξένης γλώσσας ως υποχρεωτικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η στελέχωση του Κέντρου με μόνιμο διδακτικό προσωπικό είναι φθίνουσα, την τελευταία πενταετία. Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο δεν προκηρύσσει τις θέσεις που κενώνονται λόγω συνταξιοδότησης ή αποχώρησης από την υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται τα κενά με νέο προσωπικό. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο αρνείται πεισματικά την απόσπαση εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρά την επανειλημμένη αποστολή σχετικών εγγράφων από το Δ.Σ.

– Ποια είναι η γνώμη σας για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών; Πιστεύετε  ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει επαρκείς γνώσεις ξένων γλωσσών στο σχολείο και το πανεπιστήμιο;
Δρ. Χρηστίδου: Αν και έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση, θεωρώ πως εν τέλει η γνώση αυτή δεν επαρκεί και οι μαθητές προστρέχουν στα φροντιστήρια για να τελειοποιηθούν και να προετοιμαστούν για την απόκτηση τίτλων γλωσσομάθειας. Όσον αφορά στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών στο ΑΠΘ, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για ειδική και ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας για το εκάστοτε επιστημονικό πεδίο, το προσφερόμενο έργο είναι μοναδικό και ικανοποιητικό. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι για την Αγγλική γλώσσα η ύπαρξη πολυμελών τμημάτων, η μη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εποπτικών μέσων στις αίθουσες διδασκαλίας καθώς και η έλλειψη επαρκούς σε αριθμό διδακτικού προσωπικού καθιστά τη διδασκαλία επίπονη. Ωστόσο, οι φοιτητές που εμπλέκονται στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία αποκτούν γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και αργότερα, στον επαγγελματικό τους βίο.
– κ. Κοιλιάρη: Τα ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών, όπως υπάρχουν και λειτουργούν στη χώρα, καλύπτουν –κατά τη γνώμη μου- περισσότερο κοινωνικές επιθυμίες παρά κοινωνικές ανάγκες. Υπάρχουν Κέντρα που κάνουν πολύ καλή δουλειά και άλλα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Άλλωστε, η επάρκεια σε γλωσσικές δεξιότητες είναι σχετική και σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες. Έτσι, η εκμάθηση γλωσσών αρχίζει στο Δημόσιο Σχολείο από νεαρή ηλικία (Α΄ – Β΄ τάξη Δημοτικού) με τη διδασκαλία της Αγγλικής και συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι τη Γ΄ Γυμνασίου με την Αγγλική ως υποχρεωτική γλώσσα. Από την Ε΄ Δημοτικού, η διδασκαλία ξένων γλωσσών περιλαμβάνει και δεύτερη υποχρεωτική αλλά επιλεγόμενη ξένη γλώσσα, δηλαδή τη γαλλική τη γερμανική ή και σε κάποια σχολεία την ιταλική / ισπανική / ρωσική/ τουρκική γλώσσα. Παρόλα αυτά και δεδομένου του ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θεωρώ ότι όποιος θέλει να μάθει ξένη γλώσσα στο σχολείο του, μπορεί να το κάνει αρκεί να πάρει στα σοβαρά το μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για το Πανεπιστήμιο.

– Κατά πόσο γνωρίζει η φοιτητική κοινότητα το ΚΔΞΓ; Με ποιους τρόπους κοινοποιείται η προσφορά του ; – κ. Κοιλιάρη: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένης γλώσσας του Κ.Δ.Ξ.Γ. γνωρίζουν καλά το Κέντρο και τη δραστηριότητά του. Εμείς γνωστοποιούμε οτιδήποτε νέο συμβαίνει ή προσφέρεται στο Κέντρο με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας αλλά και με e – μηνύματα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλου του ΑΠΘ, μέσω του Κέντρου Λειτουργίας.

– Δρ. Χρηστίδου, Το Πρυτανικό Συμβούλιο σας όρισε μέλος της επιτροπής που θα παραλαμβάνει προμήθειες για το 2012. Τι περιλαμβάνουν οι προμήθειες αυτές για το ΚΔΞΓ; Ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας ;
– Δρ. Χρηστίδου: Οι προμήθειες περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμούς, όπως για παράδειγμα αγορά προβολέων, δαπάνες επισκευής και συντήρησης και εξοπλισμού Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανημάτα, αγορά συγγραμμάτων, κλπ., αλλά σίγουρα δεν είναι επαρκείς. Οι δαπάνες για τις προμήθειες μειώθηκαν και στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, όπως και σε όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ.

Άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι το γεγονός ότι εκτός των μαθημάτων για ειδικούς σκοπούς που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής, το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών έχει διευρύνει τους ορίζοντές του, με αποτέλεσμα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΑΠΘ να μπορούν, πλέον, να επιλέξουν με πιλοτική διδασκαλία την τουρκική (διαπανεπιστημιακή συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Canakkale της Τουρκίας) και ρωσική γλώσσα (Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ: Ελληνικές σπουδές στις Παρευξείνιες χώρες).

Περισσότερες Πληροφορίες στις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://www.lance.auth.gr/ και http://www.auth.gr/univ/units/lance/index_el.html

No related posts.