Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην υπηρεσία των ανέργων…

Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα βιώνει μία πολύ δύσκολη κατάσταση με την οικονομική κρίση να έχει αναπροσαρμόσει τα δεδομένα και να έχει αλλάξει τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το πλέον σημαντικό πρόβλημα – που προϋπήρχε βέβαια της οικονομικής κρίσης αλλά αμβλύνθηκε με αυτή – είναι η ανεργία. Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει αυτό το κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι πολίτες της χρειάζονται όλο και περισσότερο την εύρεση κάποιας εργασίας σε καιρούς, όπου το κόστος ζωής ανεβαίνει, οι μισθοί παίρνουν την κατιούσα και οι απολύσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Η Θεσσαλονίκη θεωρείται η «πόλη της ανεργίας»! Καθόλου περίεργο αν αναλογιστεί κανείς πως ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, η «επίσημη ανεργία» βρίσκεται πάνω από το 18% (900.000 άνεργοι), στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου δείχνουν ότι η ανεργία βρίσκεται στο 30%! Έτσι, είναι προφανές ότι δικαιωματικά η μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ελλάδας καταλαμβάνει μία από τις ψηλότερες θέσεις στον πίνακα της ανεργίας.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει θέσει σε ισχύ ένα πρόγραμμα πολιτικών και δράσεων. Μεταξύ αυτών είναι η υποστήριξη των ανέργων για την προώθησή τους στην απασχόληση καθώς και η παροχή βοήθειας για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ανεργίας, Αυτές οι ενέργειες της τοπικής αρχής εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου.

Όσον αφορά στις σχεδιαζόμενες δράσεις, ορισμένες από αυτές θα είναι η εξέταση του είδους της βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί στους άνεργους και η εύρεση των τρόπων παροχής αυτής. Για να υλοποιηθεί σωστά όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν οι άνεργοι σε κατηγορίες, όπως νέοι, άνεργοι άνω των 45 ετών, άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι χωρίς επίδομα ΟΑΕΔ και άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με τη σειρά της η υποστήριξη που μπορεί να παρέχεται  είναι κοινωνικο-ψυχολογική μέσω της συνδρομής συμβούλων αλλά και υλική μέσω της παροχής δωρεάν προσφορών σε είδη πρώτης ανάγκης και ρύθμισης των χρεών.

Μπορεί η εν λόγω δυσάρεστη κατάσταση να δημιουργεί ποικίλα προβλήματα και να οδηγεί όλο και περισσότερα άτομα στην ανεργία, μπορεί οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι και το κόστος ζωής συνεχώς να αυξάνεται, μπορεί το κράτος να αδυνατεί να συνδράμει όλους όσους ζουν με ελάχιστα… Παρόλα αυτά, κάποιοι φορείς, όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δεν στέκονται με αδιαφορία απέναντι στα τρέχοντα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, προσπαθώντας να βελτιώσουν την καθημερινότητα αυτών που πλήττονται περισσότερο από την Κρίση.

No related posts.