≡ ≤ = ≥ ≠ ≈

Είμαστε ίσοι;

Ένας άδικος κόσμος

που γνέφει στο ναι

*αναδημοσίευση από dimifou.wordpress.com

No related posts.