Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Greece) – Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτή Γνώση, Διαφάνεια, Συμμετοχή

“Πιστεύουμε ότι η ανοικτή γνώση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις, να κατανοήσουν τον κόσμο, να αποκαλύψουν την ανεπάρκεια των κυβερνήσεων, να αμφισβητήσουν την ανισότητα και να ελέγξουν τις κυβερνήσεις και τις εταιρίες με στόχο τη λογοδοσία τους στην κοινωνία”.

Open Knowledge International

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Greece) ιδρύθηκε το 2012 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί με σκοπό να διαδώσει την ανοικτή γνώση, τα ανοικτά δεδομένα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή. Από τον Απρίλιο του 2013 είναι επίσημο παράρτημα του Open Knowledge International.

Σκοπός του δικτύου του Open Knowledge International είναι η δημιουργία ανοικτών κοινωνιών, στις οποίες όλοι θα έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες αλλά και την ικανότητα να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, για να αντιλαμβάνονται και να διαμορφώνουν καλύτερα τις ζωές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το δίκτυο έχει  αποτελέσει βασικό οδηγό και σύνεδρο στο επίκεντρο της αυξανόμενης παγκόσμιας «ανοικτής» δραστηριότητας.

Σε αυτήν τη γραμμή πορεύεται και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (OK Greece), θεωρώντας πως η γνώση θα πρέπει να είναι ανοικτή, και καθένας– πολίτες, επιστήμονες, επιχειρηματίες, ακτιβιστές– θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζεται, για να κατανοήσει και να εμβαθύνει στον κόσμο που τον περιβάλλει.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το OK Greece χρησιμοποιεί την τεχνολογία, συζητά και εκπαιδεύει ανθρώπους και οργανισμούς, για να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσουν την επανάσταση των δεδομένων για καλό σκοπό– να προσφέρουν διαύγεια και υπευθυνότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και την έρευνα και να δημιουργήσουν δίκαιες και υποστηρικτικές κοινωνίες. Επίσης, προτρέπει τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να ανοίξουν ουσιώδη δεδομένα, ώστε ο καθένας να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα διαμοιραστεί και να τα εμπλουτίσει. Τέλος, δημιουργεί εργαλεία και ικανότητες μετατροπής των δεδομένων σε διορατικότητα, διότι αυτή– όχι μόνο τα δεδομένα– ενισχύει τους πολίτες, τους ερευνητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν και να αλλάξουν τον κόσμο.

Με αυτές τις αρχές, το OK Greece έχει κατορθώσει να ενθαρρύνει, να πιέσει, και να υποστηρίξει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ερευνητές να ανοίξουν τα δεδομένα τους. Έχει εξουσιοδοτήσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα εν λόγω ανοικτά δεδομένα και να τα μετατρέπουν σε γνώση, δίνοντάς τους πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουν και να διαμορφώσουν την κοινωνία. Το OK Greece έχει παράσχει, και εξακολουθεί να παρέχει, εκπαίδευση, εργαλεία, υποστήριξη και καθοδήγηση, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της ανοικτότητας των δεδομένων και να διευκολυνθούν η πρόσβαση, η μελέτη και η αξιοποίηση αυτών.

Γιατί είναι σημαντική η ανοικτότητα των δεδομένων; Εξ ορισμού, ανοικτά είναι τα δεδομένα, τα οποία μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους. Μέσω της ανοικτότητας, λοιπόν, των δεδομένων, οδηγούμαστε στην ανοικτή γνώση, η οποία, με τη σειρά της, συμβάλλει στη διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του OK Greece μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του, τη σελίδα του στο fb, στο twitter και στο κανάλι του στο YouTube.

No related posts.