…και εγένετο Σύλλογος Αποφοίτων

Ήταν κάτι που ονειρευόμασταν χρόνια. Άλλοτε το ψιθυρίζαμε, άλλοτε το ζητούσαμε με επιμονή, άλλοτε πάλι το ξεχνούσαμε, μα εκείνο μάς χτυπούσε επιτακτικά την πόρτα, για να μας θυμίσει ότι κάτι λείπει, κάτι εκκρεμεί. Όμως, ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

Είναι το αποτέλεσμα μιας επιθυμίας όλων μας. Το νέο αυτό όργανο φιλοδοξεί να αποτελέσει το συνεκτικό δεσμό ανάμεσα στο Τμήμα και την αγορά εργασίας, ένα στοιχείο που επί σειρά ετών έλειπε. Παράλληλα, επιδιώκει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τελειόφοιτους και απόφοιτους της Σχολής μας από μέλη του Συλλόγου με επαγγελματική εμπειρία. Ταυτόχρονα, αξιώνει την ανάδειξη των γνώσεων, των ιδιαίτερων δεξιοτήτων αλλά και του επαγγελματισμού που διαθέτουν οι πτυχιούχοι.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι αυτό: να προωθήσει την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των αποφοίτων του Τμήματος, μέσα από μια σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων, όπως είναι, για παράδειγμα, η Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης Άνοιξης.

Στις 15 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων, όπου και ψηφίστηκε κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρο το Καταστατικό λειτουργίας του. Επιπρόσθετα, ορίστηκε πενταμελής προσωρινή διοίκηση, με σκοπό να οδηγήσει άμεσα στην εκλογή τακτικής διοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ευρυθμία ως προς τη λειτουργία του νέου αυτού συλλογικού φορέα.

Σίγουρα, μια τέτοια προσπάθεια κουβαλά πάνω της πολλά θετικά και γόνιμα μηνύματα. Ευελπιστούμε ότι όλοι οι απόφοιτοι, ανεξαιρέτως του επαγγέλματος που αποφάσισαν εν τέλει να ακολουθήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία. Ανοίγονται νέες προοπτικές, όπως η επαναδικτύωση και η αποκατάσταση ενός σημαντικού διαύλου επικοινωνίας που έχει να κάνει με τον απόφοιτο και το Πανεπιστήμιο και ειδικότερα με αυτή καθαυτή τη Σχολή μας.

Οι δημοσιογράφοι έχουν φωνή. Πόσο δε μάλλον οι δικοί μας απόφοιτοι που δεν έχουν μόνο φωνή αλλά και άποψη. Είναι καιρός, πλέον, αυτή η άποψη να ακούγεται δυνατά και τούτο επιτυγχάνεται μόνο μέσα από μια δυναμική που εκφράζει κοινές ανησυχίες, κοινούς προβληματισμούς για το μέλλον του επαγγέλματος. Κανείς δεν πρέπει να λείπει και βεβαίως κανείς δεν περισσεύει.

No related posts.