«Μιλούν τα Μνημεία; Μνήμη και ζωή στην πόλη»

Μια πολύ διαφορετική έκθεση ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και πρόκειται να διαρκέσει έως και τις 11 Νοεμβρίου 2012. Τίτλος της….«Μιλούν τα Μνημεία; Μνήμη και ζωή στην πόλη».

Κεντρικό θέμα της εν λόγω έκθεσης αποτελεί η σχέση όλων των καθημερινών ανθρώπων με τα μνημεία της Αριστοτέλους, μέσα από το πρίσμα διαφορετικών προτάσεων μουσειολογικού, νοηματικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Απώτερος σκοπός της είναι η κατανόηση του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της Θεσσαλονίκης και η αποδοχή της σύγχρονης πολυπολιτισμικής της φυσιογνωμίας. Το μεταβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο, οι προοπτικές και οι αδυναμίες υπήρξαν η αφετηρία για τη διεξαγωγή της έκθεσης, η οποία προσβλέπει στην απόδοση του δημόσιου χώρου και των μνημείων στο κοινό, τη διαμόρφωση διαδραστικής σχέσης καθώς και την πρόσληψη του βιωμένου χώρου και της ιστορίας σε καθημερινή βάση.

Ο σχεδιασμός της πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, το Δ. Π. Μ. Σ. «Μουσειολογία» καθώς και τη διευθύντριά του, Ματούλα Σκαλτσά, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διερεύνηση διαφόρων τρόπων επικοινωνίας με τα μνημεία της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχαιολογία στη σύγχρονη Ευρώπη: Επαγγελματικές προοπτικές και υπερβάσεις» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Στην διεξαγωγή της συμμετέχουν επιπλέον δώδεκα Ευρωπαίοι εταίροι, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Αρχαιολογίας Κώστα Κωτσάκη. Οι δεκατρείς φορείς που μετέχουν στο πρόγραμμα αποτελούν το δίκτυο με τίτλο ACE (Archaeology in Contemporary Europe), το οποίο στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης αρχαιολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στις πολιτισμικές, επιστημονικές και οικονομικές της διαστάσεις αλλά και στην πρόσβαση του κοινού στην αρχαιολογική πληροφορία.

Ώρες Λειτουργίας : 9:00 – 20:00.
Πληροφορίες :Τηλ. 2310 997179, 2310 997245

No related posts.