Υγεία και η κατάσταση στο ΙΚΑ Jun23

Θεματικη

ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ;

Σχετικα αρθρα

Μοιρασου το!

Υγεία και η κατάσταση στο ΙΚΑ

Για να ερευνήσουμε τα προβλήματα των νοσοκομείων, θα πρέπει  αρχικά να εντοπίσουμε το χώρο μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται, εντάσσοντάς τα σε ένα σύστημα με τις αρχές του οποίου οργανώνονται και παράγουν έργο. Οι βασικές μορφές των συστημάτων υγείας είναι δύο: το καθετοποιημένο σύστημα υγείας όπως είναι της Κούβας και το οριζοντιοποιημένο σύστημα, όπως εκείνο της Κίνας. Κάθε σύστημα αποτελείται από τρία υποσυστήματα. Το πρώτο υποσύστημα περιλαμβάνει την παθογένεια. Το δεύτερο αποτελείται από τις υπηρεσίες υγειονομικής παραγωγής και το τρίτο από τους μηχανισμούς κάλυψης των δαπανών.

Τα ελληνικά νοσοκομεία εντάσσονται στο δεύτερο υποσύστημα, βρισκόμενα σε συνεχή επαφή, και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με αποτέλεσμα ο τρόπος λειτουργίας του ενός να επηρεάζεται από τον τρόπο λειτουργίας του άλλου.

Η έλλειψη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας στα νοσοκομεία δεν έχει αντιστοιχία στην ενωμένη Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη σύγχυση ως προς τον τρόπο λειτουργίας του προσωπικού. Το σύστημα πρωτοτυπεί πορευόμενο άναρχα, με τις όποιες συνέπειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργάς των νοσοκομείων. Επίσης, η άνιση αντιμετώπιση των επαγγελμάτων υγείας και η δημιουργία προνομιούχων και μη προνομιούχων δημιούργησαν κραυγαλέες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων. Φαινόμενα χρηματισμού, κατευθυνόμενων συνταγών, θανατηφόρων πειραμάτων σε κλινικές, δοκιμών αμφίβολης σκοπιμότητας, κλοπής προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες υγείας δεν προοιωνίζονται ως θετικές εξελίξεις.

Πρέπει παρόλα αυτά να τονίσουμε ότι τα χρέη των νοσοκομείων ανήλθαν σε 700.000 ευρώ σε ένα χρόνο, αλλά παραδόξως υπάρχει ένας υψηλά αμειβόμενος υπερπληθυσμός 60.000 ειδικευμένων ιατρών, όταν οι ανάγκες της χώρας απαιτούν περίπου τους μισούς σε αντίθεση με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Το ΙΚΑ έχει 300.000 ημερήσιες συναλλαγές και 5,5 ασφαλισμένους αλλά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειτουργίας στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων. Οι εντάξεις ασφαλιστικών ταμείων στο ίδρυμα έγιναν χωρίς αναλογιστικές μελέτες και τα σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ. των Ταμείων. Η επιβάρυνση του ΙΚΑ από τις εντάξεις των ειδικών ταμείων ΔΕΚΟ διαμορφώνεται σε 1 δις ευρώ περίπου, όταν το έλλειμμα αγγίζει τα 3 δις. Οι βεβαιωμένες οφειλές ανέρχονταν πέρυσι στα 4,5 δις. Δυστυχώς, με τη μαύρη τρύπα στο ΙΚΑ το 70% των επιχειρήσεων είναι οφειλέτες. Στις 30/11/2009 η αντικειμενική του αξία ήταν περίπου 700 εκ. ευρώ, τα ταμειακά υπόλοιπα ήταν 1,5 δις και τα χρεόγραφα 4,5 δις. Οι κενές οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο ΙΚΑ ανέρχονται σε 3.500 επί του συνόλου 12.500. Οι κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό προσωπικό ανέρχονται σε 7.000. Η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται στα 4 δις ετησίως, ενώ 1 στους 6 εργαζομένους είναι ανασφάλιστος. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι παροχές ασθενείας σε χρήμα αυξήθηκαν κατά 25% και η φαρμακευτική δαπάνη κατά 40% τα 2 τελευταία χρόνια.

Απαιτείται επομένως γνώση διαχείρισης κρίσεων αντίστοιχων καταστάσεων ως προϊόν και αποτέλεσμα μελέτης προβλημάτων αντίστοιχων συστημάτων υγείας. Ο έλεγχος των δαπανών πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Ζητούμενο είναι η ισότητα των υπηρεσιών υγείας, η συνεργασία περιφερειών και νοσοκομείων και η ίση κατανομή εξειδίκευσης μεταξύ των περιφερειών. Θα πρέπει ωστόσο να καταπολεμηθούν σπατάλες ιατρικών εξοπλισμών, νοσοκομειακές έριδες, η αποδιοργάνωση και η ανισοκατανομή των κλινών.

Θοδωρής Μπόνης

theo-90@hotmail.com

No related posts.