Εθελοντικός Επαναπατρισμός: Τι και πώς

Μπορεί να βρισκόμαστε στης… ακρίβειας τον καιρό και το κλισέ “φτηνά εργατικά χέρια” να μην υφίσταται, καθώς η Ευρώπη και η Ελλάδα θέλουν να πάρουν το δρόμο της επιστροφής στη φτηνή παραγωγή και τη μείωση των υπηρεσιών, αλλά ο μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελεί ένα ζήτημα που σταθερά χρήζει παρακολούθησης. Οι ανακατατάξεις που προκύπτουν κατά καιρούς στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των μεταναστών, συχνά αφορούν τις προοπτικές επαναφοράς τους στη χώρα καταγωγής τους.

Ο εθελοντικός επαναπατρισμός υπηκόων τρίτων χωρών με προορισμό τη χώρα καταγωγής τους έχει πάρει τα τελευταία χρόνια σάρκα και οστά μέσα από το Πρόγραμμα “Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής” που διενεργεί ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.

Ο Δ.Ο.Μ. στην Ελλάδα έχει αναπτύξει δράσεις σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, τις υπηρεσίες  Ασύλου και πρώτης υποδοχής, το επονομαζόμενο trafficking, δηλαδή την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική, εργασιακή ή κάθε άλλη εκμετάλλευσή τους στη χώρα που έχουν μεταναστεύσει και άλλα παρεμφερή ζητήματα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, όπως αναφέρθηκε ήδη, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και καλύπτει την περίοδο 2008 – 2013. Η προώθηση των αιτήσεων επαναπατρισμού προϋποθέτει την ύπαρξη κονδυλίων που καταβάλλονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο, έχουν αγγίξει και αυτή την πλευρά της κρατικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού στην Ελλάδα, Δανιήλ Εσδρά,  ενώ ο ΔΟΜ μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει έναν μετανάστη να ταξιδέψει πίσω, αλλά και να τον υποδεχτεί εκεί, να τον καθοδηγήσει, να τον βοηθήσει να επανενταχτεί, “το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση, μπορούσε να εξυπηρετήσει μόνο 420 άτομα”.

Το αβέβαιο εργασιακό μέλλον των μεταναστών είναι η βασική αιτία έκφρασης της επιθυμίας επιστροφής στην χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον, η αδυναμία διαφυγής τους σε κάποια βορειότερη Ευρωπαϊκή χώρα – αδυναμία που υπαγορεύεται από τη Β’ Συνθήκη του Δουβλίνου και την αναγκαία επιστροφή τους στην πρώτη χώρα υποδοχής τους-  δεν αφήνει πολλά περιθώρια επιλογής. Παράλληλα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και για τη δυνατότητα της χώρας μας να αξιοποιήσει επιτυχώς αυτές τις αιτήσεις και να ολοκληρωθεί ο ασφαλής επαναπατρισμός.

Καθώς όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, τα δικαιολογητικά αίτησης εθελοντικού επαναπατρισμού συνεχίζουν να γίνονται δεκτά στα γραφεία του Δ.Ο.Μ. στον Άλιμο Αττικής.  Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί σχετικές εθελοντικές δράσεις για την παροχή βοήθειας στους μετανάστες στην ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας αίτησης. Μία από αυτές είναι η Ομάδα ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, η οποία προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες διερμηνείας αλλά και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όσους το επιθυμούν, όχι μόνο για τις ανάγκες των αιτήσεων επαναπατρισμού, αλλά για κάθε περίπτωση. Περνώντας στις πολιτικές και πολιτειακές ανησυχίες των Οικολόγων Πρασίνων και της “Αττικής Οικολογικής Απάντησης”, συναντούμε το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών “ΝΟΣΤΟΣ”.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2008 το Πρόγραμμα επαναπατρισμού υλοποιείται με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας από τους αντίστοιχους φορείς. Η ολοκληρωμένη διευθέτηση της αίτησης από τον Δ.Ο.Μ. περιλαμβάνει, εκτός από τις απαραίτητες ταυτοποιήσεις εγγράφων, έκδοση εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, παροχή οικονομικού βοηθήματος, συνοδεία μέχρι το αεροδρόμιο αναχώρησης αλλά και στο αεροδρόμιο υποδοχής. Η δικτύωση και η εμπειρία που διαθέτει ο Δ.Ο.Μ. σχετικά με το ζήτημα της εθελοντικής μετανάστευσης εγγυώνται την αξιόπιστη εφαρμογή της διαδικασίας. Ευχή όλων είναι, η κυβέρνηση να συνεχίσει να στηρίζει αυτή την κινητικότητα, η οποία θα ανακουφίσει σε ένα βαθμό την πιεσμένη μεταναστευτική κοινότητα, αλλά και την ελληνική κοινωνία.

Πηγές:

tvxs.gr
pressgr.com

No related posts.