Αποκωδικοποιώντας την έννοια “Ε.Κ.Π. του Α.Π.Θ.”

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία μου στο χώρο του Πανεπιστημίου αποτελεί κάτι σαν… αδιάλειπτη κίνηση, συνειδητοποιώ ότι πολύ συχνά ανακαλύπτω σχετικούς θεσμούς , πρωτοβουλίες και δράσεις, που μέχρι τώρα ελάχιστα γνώριζα.

Μία από αυτές είναι η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής  (Ε.Κ.Π.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( Α.Π.Θ), που με βοήθησε να δω πέρα από το προφανές, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου δηλαδή, την επιθυμία των φοιτητών να εξυπηρετούνται οι εκάστοτε -λογικές- ανάγκες τους.  Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής μετράει πλέον 13 χρόνια ζωής και πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό  που συνδέει, ουσιαστικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Το αντικείμενο της Ε.Κ.Π., που συστάθηκε στις 8/9/1997 με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ορίστηκε από τον τότε πρύτανη, καθηγητή Μιχάλη Παπαδόπουλο, και υποστηρίζεται ως και σήμερα με αμέριστο ζήλο, όπως δηλώνουν όλοι όσοι εργάζονται σε αυτό το περιβάλλον.

Το αντικείμενο της Ε.Κ.Π. ήταν και είναι η υποστήριξη του φοιτητικού πληθυσμού τού Α.Π.Θ. σε προβλήματα που αντιμετωπίζει  κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των φοιτητικών ομάδων με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και προώθηση της πολιτιστικής παρουσίας του Α.Π. Θ. στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι τομείς δράσεις αυτού του θεσμού είναι πολυάριθμοι και όλοι εξίσου σπουδαίοι: είναι η υποστήριξη των ανάπηρων φοιτητών, των αλλοδαπών, των φοιτητών  που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και  των ασθενέστερων οικονομικά (δωρεάν σίτιση, εκπτωτικά δελτία για σίτιση, ένδυση κτλ. ). Επιπλέον, ο εθελοντισμός για τους φοιτητές, για την πολύτεκνη οικογένεια, τα ευαγή ιδρύματα κ.λπ. , η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του φοιτητή, ο διερμηνέας κωφών, τα ψηφιακά προγράμματα για τυφλούς, η αιμοδοσία, οι τιμητικές εκδηλώσεις για προσωπικότητες που προσέφεραν στην κοινωνία, καθώς και οι ημερίδες αγωγής υγείας για την άσκηση και παχυσαρκία και για τις εξαρτήσεις.

Το έτος που πέρασε, αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα εξής: Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σεμινάριο ειδικής αγωγής 400 ωρών με πιστοποιημένη βεβαίωση για αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας, σεμινάρια διοικητικών για ευαισθητοποίηση και εξυπηρέτηση φοιτητών με αναπηρία κ.λπ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή για τους αλλοδαπούς φοιτητές στον αρχαιολογικό χώρο των Σταγείρων, και στην παραδοσιακή -τουριστική περιοχή των Πυργαδίκιων, Ημερίδα για τα 10 χρόνια του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ., Ημερίδα με τίτλο «Παιδί, άσκηση και ποιότητα ζωής» καθώς και Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με τίτλο: «Ειδική Αγωγή: Παιδαγωγική προσέγγιση και κοινωνική ένταξη».

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, επιδιώκει τη δημοσιότητα των δράσεών της, όχι για την προσωπική της προβολή, αλλά γιατί έτσι το έργο της πλαισιώνεται και ενισχύεται καλύτερα από τους διάφορους φορείς. Γι’ αυτό το λόγο, αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας των ατόμων με αναπηρίες, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Πανευρωπαϊκό Jagiellonian της Κρακοβίας, που συντονίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «DISABILITY AWARENESS (DARE)- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την «Ενημέρωση για την Αναπηρία» και τη «Δυσλεξία».

H Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., σε καθημερινή βάση με τις πρωτοβουλίες της, επιβεβαιώνει τόσο το γεγονός ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου δεν είναι «διακοσμητικός», όσο και τη σημασία τού να δικαιολογεί κανείς και να κατανοεί τα ζητήματα των φοιτητών και πόσο αυτά επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη της φοιτητικής τους δραστηριότητας. Τέλος, αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε, ορίστηκε νέα Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, με πρόεδρο τον κ. Αλέξη Μπένο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής και αναπληρωτή πρόεδρο την κα Ελευθερία Παπαδημητρίου, καθηγήτρια του τμήματος Γεωλογίας. Οι ελπίδες όλων αφορούν στη διατήρηση της επιτυχημένης πορείας και της ολοένα συνεχιζόμενης προσφοράς αυτού του θεσμού.

No related posts.