Θεματικη

ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ;

Σχετικα αρθρα

Μοιρασου το!

Η Ελλάδα ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διείσδυση του Διαδικτύου

Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός συνιστά μια ευρύτερη αντίληψη για την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της

Υψηλά ποσοστά τεχνολογικά αναλφάβητων και απουσία τεχνολογικής κουλτούρας εμφανίζουν οι Έλληνες

Τελευταία σε ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 εμφανίζεται η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ( I.T.U.) για το 2005.

Η I.T.U., που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ο.Η.Ε., κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση βάση του ποσοστού διείσδυσης του Διαδικτύου στη χώρα μας (17,62%) πίσω ακόμα και από νεοεισαχθείσες χώρες, όπως η Βουλγαρία (20,6%) και κάτω από το μέσο όρο του 33,71% για όλες τις χώρες της Ένωσης. Η πρώτη χώρα σε ποσοστό χρηστών είναι η Σουηδία με 75,46% (στοιχεία του 2005, που είναι και τα τελευταία που δημοσιεύτηκαν επίσημα).

Τα ποσοστά αυτά είναι ίσως ενδεικτικά για τη μη εξοικείωση των Ελλήνων με την τεχνολογία, με λίγα λόγια με την απουσία «τεχνολογικού αλφαβητισμού». «Τεχνολογικός αλφαβητισμός δε σημαίνει απλά να μπορείς να χειριστείς ένα σύνθετο κινητό τηλέφωνο ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά να έχεις μια ευρύτερη αντίληψη για την τεχνολογία και να μπορείς να προσανατολιστείς σ’ αυτήν», δηλώνει ο κ. Αλέξανδρος Μπαλτζής, καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. με την ειδικότητα του κοινωνιολόγου. Ένας τεχνολογικά εγγράμματος πολίτης γνωρίζει όχι μόνο τη χρήση και τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αλλά και τι επιδράσεις μπορεί αυτή να έχει πάνω στα άτομα και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι τεχνολογικός αναλφαβητισμός σημαίνει το να μην έχει κανείς τις στοιχειώδεις ικανότητες να αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει με την τεχνολογία. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι υπάρχει

Το ψηφιακό χάσμα προκύπτει από την ανισότητα πρόσβασης στην τεχνολογία. Στη φωτογραφία το Laptop των 100 δολαρίων, που σχεδιάστηκε με σκοπό τη διάδοση ων υπολογιστών στη αφρικανική ήπειρο

διαφορά μεταξύ του τεχνολογικού αλφαβητισμού και της τεχνολογικής επάρκειας, η οποία συνίσταται σε μια βαθύτερη γνώση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της, χρήσιμη περισσότερο σε εξειδικευμένο προσωπικό (τεχνικούς κ.τ.λ.).

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη έρευνα που εκπονήθηκε από τους κ.κ. Λάππα Αναστασία και Ανδρέα Βέγλη μεταξύ των φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι φοιτητές σε ποσοστό 76% διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 61% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Όσοι δεν είχαν υπολογιστή, δήλωσαν ότι η αγορά του αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Παράλληλα μ’ αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία όμως, παρατηρήθηκε μια σημαντική απόκλιση μεταξύ των γνώσεων που πιστεύουν ότι έχουν οι φοιτητές και αυτών που πραγματικά έχουν, βάση των αποτελεσμάτων τους στα μαθήματα πληροφορικής του Τμήματος. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά του ότι συχνά αγνοούμε το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε τεχνολογικά αναλφάβητοι. Η έρευνα υπογράμμισε επίσης και την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων πληροφορικής που διδάσκονται στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., καθώς οι φοιτητές παρουσίασαν αισθητή διαφορά στις γνώσεις που είχαν αποκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με αυτές που είχαν κατά την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. (Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη για κατέβασμα).

Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός εξαρτάται και από τη δυνατότητα πρόσβασης ή μη στις εφαρμογές της τεχνολογίας. Πρόκειται για το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. Μ’ αυτόν τον όρο νοείται η ανισότητα στη διάχυση της τεχνολογίας. Μπορεί να λάβει πολλές μορφές: διεθνώς εκφράζεται ως χάσμα αναπτυγμένου-υποανάπτυκτου κόσμου, σε εθνικό

Απουσία συνειδητής πολιτικής για την καλλιέργεια τεχνολογικού αλφαβητισμού παρουσιάζει η Ελλάδα

επίπεδο ως χάσμα κέντρου-περιφέρειας (π.χ. άλλη πρόσβαση έχει ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό και άλλη μια αστική περιοχή) ή ως χάσμα μεταξύ κοινωνικών ομάδων (επαγγελματικών, ηλικιακών κ.α.). Φυσικά δεν είναι καινούριο φαινόμενο: αρκεί να αναλογιστεί κανείς πότε έφτασαν το ηλεκτρικό ρεύμα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το τηλέφωνο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Αυτή τη στιγμή δε φαίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα μια συνειδητή πολιτική για την καλλιέργεια τεχνολογικού αλφαβητισμού και γενικότερα τεχνολογικής κουλτούρας. «Στοιχείο της τεχνολογικής κουλτούρας είναι και η αντίληψή μου για το περιβάλλον. Πόσοι για παράδειγμα σκέφτονται ότι, όταν αφήνουν σε κατάσταση αναμονής (stand by) την οθόνη, καταναλώνουν ενέργεια, και ότι αυτό έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλτζής.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αποτελεί ουραγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του τεχνολογικού αλφαβητισμού, τη διάδοση του Διαδικτύου. Απαιτείται η χάραξη μιας συνειδητής πολιτικής τεχνολογικής ανάπτυξης και ανάπτυξης τεχνολογικής κουλτούρας, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να ακολουθήσει το ραγδαίο ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Ηλίας Παπαδόπουλος

eliasdark@gmail.com

 

No related posts.