Internet 2: Μια νέα επανάσταση εν εξελίξει

Περίληψη: Έρευνα με θέμα την ανάπτυξη ενός νέου επαναστατικού δικτύου που αναμένεται να αναμορφώσει ριζικά το υπάρχον Διαδίκτυο.

Έχει ήδη ξεκινήσει ως μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία μεταξύ περίπου 200 Πανεπιστημίων και 60 εταιριών. Σκοπός είναι η ταχύτερη ανάπτυξη και διάδοση προηγμένων τεχνολογιών, δημιουργώντας έτσι το Διαδίκτυο του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, το Internet 2 είναι εδώ.

Το Internet 2 ξεκίνησε περίπου όπως και το γνωστό μας Internet. Αποτελεί ένα δίκτυο το οποίο ενώνει τους ακαδημαϊκούς, τη βιομηχανία και την κυβέρνηση, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στη γρήγορη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την άμεση διάδοσή τους στο ευρύτερο Διαδίκτυο. Σήμερα συμμετέχουν περισσότερα από 200 Πανεπιστημιακά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και 60 επιχειρήσεις, τα πρώτα με περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και οι δεύτερες με 30 εκατομμύρια δολάρια. Για τα πανεπιστήμια αποτελεί μια επένδυση με μέλλον, καθώς αναβαθμίζουν με αυτόν τον τρόπο τα δίκτυά τους. Επίσης, λαμβάνουν χρηματοδότηση με τη μορφή υποτροφιών από ομοσπονδιακές υπηρεσίες που συμμετέχουν στην ομοσπονδιακή Πρωτοβουλία για το Internet Επόμενης Γενιάς (Next Generation Internet Initiative). Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα θέλει και μπορεί να διαθέσει πόρους και υποδομές για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Το Internet 2 δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό δίκτυο, απλά θυμίζει το Διαδίκτυο στα πρώτα του βήματα, όταν ακόμα είχε αμιγώς στρατιωτικές και ακαδημαϊκές χρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι «παιδιά» αυτής της αρχικά στρατιωτικής εφαρμογής υπήρξαν ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

«Καλά όλα αυτά», θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, «αλλά τι έχω να κερδίσω εγώ, ο μέσος χρήστης, από όλη αυτή την ιστορία;». Η απάντηση είναι ότι το Internet 2 αναπτύσσει τεχνολογία που θα επιτρέψει την υιοθέτηση επαναστατικών εφαρμογών στο παραδοσιακό Internet. Πέρα από μια απλή βελτίωση της ταχύτητας των e-mails και των συνδέσεων, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, εικονικών εργαστηρίων και σαφώς τελειότερων τεχνικών τηλεσυνδιασκέψεων. Ένα ακόμα αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό του νέου αυτού Διαδικτύου είναι  ότι κατά την εκτέλεση πολλών ταυτόχρονων εργασιών θα δίνεται προτεραιότητα σε ορισμένες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούνται πρώτες. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας τηλεσυνδιάσκεψης με ταυτόχρονη αποστολή e-mail, θα μπορεί να εξυπηρετείται ταχύτερα, δηλαδή αξιοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της ταχύτητας της σύνδεσης. Μέχρι τώρα, η ταχύτητα μοιραζόταν εξίσου σε εφαρμογές άνισης σπουδαιότητας. Το Internet 2 ανοίγει το δρόμο για τις εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real-time applications).

Μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος είναι η επιτάχυνση της διάδοσης προχωρημένων διαδικτυακών τεχνολογιών, κυρίως στον εμπορικό τομέα. Υπ’ αυτήν την έννοια, το Internet 2 αναμένεται να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις διαδικτυακές τεχνολογίες, μια πρωτοκαθεδρία που σήμερα τείνει να αμφισβητηθεί. Προοδευτικά, τα μέλη του προγράμματος στοχεύουν να μοιραστούν τις νέες εφαρμογές με όσο δυνατόν περισσότερους χρήστες. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε και το πρώτο Internet και η ίδια προσέγγιση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και σ’ αυτήν την περίπτωση.

Για να καταστεί όμως δυνατή η εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών από το μέσο χρήστη είναι απαραίτητη η απόκτηση ταχύτερων συνδέσεων (ADSL, ευρυζωνικές). Το πρόβλημα όμως, όσον αφορά την Ελλάδα είναι η ανεπάρκεια των υποδομών και τα υψηλά κόστη. Με τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου στη χώρα μας να παραμένει χαμηλός, συγκριτικά με τα παγκόσμια στοιχεία, αλλά εντούτοις να αυξάνεται συνεχώς και τις τιμές σταδιακά να ελαττώνονται, το βάρος πλέον πέφτει στις εταιρίες παροχής Internet. Καλές οι νέες εφαρμογές, αλλά αυτό που σε πρώτη φάση επιζητά ο απλός χρήστης του Internet είναι ταχύτητα στη σύνδεση και ένα καλό επίπεδο ασφάλειας από τους ιούς και τις κάθε είδους απειλές που υπάρχουν στο χώρο του Διαδικτύου.

Είναι πλέον αναγκαίο για τη χώρα μας να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις στο χώρο του Διαδικτύου, ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί από τις τελευταίες εξελίξεις και να μη στέκεται  ως αμέτοχος θεατής μπροστά στα νέα επιτεύγματα στο χώρο της πληροφορίας.

Ηλίας Παπαδόπουλος
eliasdark@gmail.com

No related posts.