Ο.Α.Σ.Α.: Ένας Αόρατος Ντεντέκτιβ

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Α.Π.Π.Δ.) προσπαθεί να φρενάρει τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς ζητά από τον Ο.Α.Σ.Α. αυστηρές εγγυήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για να δώσει την έγκρισή της. Με την υπ’ αριθμόν 1/2017 γνωμοδότησή της υποστηρίζει ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Η Α.Π.Π.Δ. τονίζει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός συστήματος προσωποποιημένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η τήρηση, είτε στο ίδιο το εισιτήριο (ηλεκτρονική κάρτα) είτε στη βάση δεδομένων –του δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε-, της ημερομηνίας και της ώρας αυτού και του αριθμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραπέμπουν σε συγκεκριμένο επιβάτη. Με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις κάθε επιβάτη παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, με αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η ελευθερία κίνησης αποτελεί έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

Η Αρχή ζητά από τον Ο.Α.Σ.Α. να τεκμηριώσει πληρέστερα την ανάγκη τήρησης στη βάση δεδομένων του συστήματος το ονοματεπώνυμο ή περισσότερα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως το Α.Μ.Κ.Α., κάθε κατόχου ηλεκτρονικής κάρτας. Την ίδια στιγμή, ο Ο.Α.Σ.Α. υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που θα συλλέγει θα καταχωρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων, ενώ ένα υποσύνολο αυτών θα καταχωρείται σε ενσωματωμένο micro –chip στην κάρτα, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος επί του μέσου μαζικής μεταφοράς που θα αφορά στην ισχύ, ή και τη εγκυρότητα αυτού του κομίστρου.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας είναι: oνοματεπώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., αριθμός δελτίου ταυτότητας, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή,  αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση. Στην εξωτερική επιφάνεια της κάρτας θα εκτυπώνονται το ονοματεπώνυμο, ο τύπος δικαιούχου και η φωτογραφία ενώ ο Ο.Α.Σ.Α. αναφέρει ότι η νέα κάρτα θα αντικαταστήσει πλήρως όλους τους τύπους καρτών απεριόριστων διαδρομών. Για την αποφυγή δημιουργίας προσωποιημένων προφίλ μετακίνησης επιβατών, ο Ο.Α.Σ.Α. εξήγησε ότι τα δεδομένα συναλλαγής μπορούν να τηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα 24 ώρες) και ακολούθως να διαγράφονται.

Πέραν από τα νομικά ζητήματα που τίθενται, κανένας επιβάτης δεν επιθυμεί να μάθει τις μετακινήσεις του είτε ο Ο.Α.Σ.Α. είτε κάποια άλλη αρμόδια αρχή. Είναι σαν να σε παρακολουθεί κάποιος, ένας αόρατος ντεντέκτιβ που ελέγχει τις κινήσεις σου από τη στιγμή που μπαίνεις στο τρένο και σε περίπτωση που αλλάζεις μέσο βλέπει και τις μετεπιβιβάσεις σου.

No related posts.