Ο δράστης του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο Oct15

Θεματικη

ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ;

Σχετικα αρθρα

Μοιρασου το!

Ο δράστης του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, παραπάνω από ένα (1) εκατομμύριο εικόνες ανηλίκων πορνογραφικού περιεχομένου διακινούνται στο ίντερνετ (1). Αναφορικά με τη χώρα μας, είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά το έτος 2004 συνελήφθησαν τριάντα οχτώ (38) άτομα για το έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρο 348Α του ελληνικού ποινικού κώδικα) και την παραβίαση του νόμου 5060/1931 περί ασέμνων δημοσιευμάτων (2). Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του υπό εξέταση φαινομένου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής εξαιτίας του γεγονότος ότι εντάσσεται συχνά, αλλά όχι πάντα, στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κυκλωμάτων που είτε ασχολούνται αυτοτελώς με αυτό είτε με την εμπορία ανθρώπων (human trafficking) εν γένει (3).

Σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών
α) Μεταξύ τους διαφορές – Τα πορίσματα σχετικής έρευνας του Ινστιτούτου Εγκληματολογίας της Αυστραλίας

Άκρως ενδιαφέρουσα ως προς τη σκιαγράφηση του προφίλ του ατόμων που τελούν το εν λόγω έγκλημα είναι η σχετική τυπολογία που έχει δημοσιεύσει το Ινστιτούτο Εγκληματολογίας της Αυστραλίας (Australian Institute of Criminology), όπου περιγράφονται οι εξής τύποι δραστών:

1)    Ο πρώτος αποτελεί το πρόσωπο που κατά τη διάρκεια μιας απλής περιπλάνησής του στο ίντερνετ έρχεται αντιμέτωπος, δίχως να το έχει επιδιώξει, με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων (π.χ. μέσω spam) και λαμβάνει την απόφαση να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.
2)    Ο επόμενος τύπος χρήστη αφορά το πρόσωπο, που φαντασιώνεται σεξουαλικά ανηλίκους. Αποτυπώνει τις συγκεκριμένες του φαντασιώσεις σε ψηφιακής μορφής κείμενα στο PC ή κάνει χρήση ψηφιακών φωτογραφιών αποκλειστικά για τον ίδιο, δίχως, να προτίθεται να τις μοιραστεί με άλλα άτομα.
3)    Ο τρίτος τύπος, γνωστός ως «αλιευτής», προβαίνει σε αναζήτηση υλικού παιδικής πορνογραφίας από έτερους, παρόμοιων ενδιαφερόντων, χρήστες του διαδικτύου.
4)    Ο τέταρτος συνιστά τον «επισφαλή» συλλέκτη. Ο συγκεκριμένος προβαίνει σε αγορά, συλλογή και ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού που είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών τόπων ή chat rooms, για την πρόσβαση στα οποία δεν είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών ασφαλείας κτλ.
5)    Εν αντιθέσει με τον τέταρτο, ο πέμπτος τύπος είναι αυτός που ενεργά ψάχνει, συλλέγει και προβαίνει σε αγορά του υπό εξέταση πορνογραφικού υλικού, λαμβάνοντας, όμως, ιδιαίτερη μέριμνα για τη μη αποκάλυψή του. Επί παραδείγματι, για την εγγραφή καινούργιων μελών σε ορισμένα δίκτυα ανταλλαγής υλικού απαιτείται η κατάθεση από τα τελευταία τμήματος των συλλογών τους (με τον τρόπο αυτό «κλειδώνονται» τα μέλη των εν λόγω δικτύων).
6)    Ο έκτος τύπος είναι ο groomer, που συνομιλεί με ανηλίκους μέσω των δωματίων επικοινωνίας που υφίστανται στο διαδίκτυο. Το πορνογραφικό υλικό ανηλίκων χρησιμοποιείται εν προκειμένω, ώστε να αμβλυνθούν οι αναστολές του παιδιού που επιχειρεί να θυματοποιήσει.
7)    Ο έβδομος τύπος είναι αυτός του δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων εναντίον ανηλίκων. Η παιδική πορνογραφία εν προκειμένω συνοδεύει τη σεξουαλική δραστηριότητά του.
8)    Ο παραγωγός αποτελεί το πρόσωπο που έχει φυσική εμπλοκή στην κακοποίηση του ανηλίκου και εν συνεχεία διοχετεύει το συγκεκριμένο υλικό μέσω του διαδικτύου. Δεν αποκλείεται, όμως, να ενθαρρύνει τους ανηλίκους, ώστε να προβούν οι ίδιοι σε διάθεση των φωτογραφιών τους.
9)    Ο ένατος και τελευταίος τύπος είναι αυτός που διεξάγει τη διακίνηση του πορνογραφικού υλικού στους ανωτέρω, με σκοπό την απόκτηση οικονομικού οφέλους. Δεν αποκλείεται να έχει σεξουαλικό ενδιαφέρον για τους ανηλίκους, αλλά αυτό μπορεί και να μην ισχύει (4).

β) Μεταξύ τους ομοιότητες

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι οι δράστες παρουσιάζουν μεταξύ τους αρκετές σημαντικές αποκλίσεις. Εντούτοις, ομοιάζουν ενίοτε ως προς τα εξής:

1)    Αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ως προς το να «αισθανθούν» και να συμμεριστούν τον πόνο ενός προσώπου (ενσυναίσθηση – empathy).
2)    Ορισμένοι παιδόφιλοι υπήρξαν σε παρελθόντα χρόνο θύματα εγκλήματος εναντίον της γενετήσιας ελευθερίας.
3)    Οι χρήστες πορνογραφίας παιδιών μέσω του διαδικτύου δε λαμβάνουν απαραίτητα μέρος σε πραγματική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (5) , αν και ασφαλώς η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν αναφέρεται στο σύνολο των δραστών Σημαντικό, επιπλέον, ότι οι εν λόγω χρήστες δεν αποκλείεται να έχουν ερωτική σχέση, συγκεκριμένη επαγγελματική ενασχόληση, υψηλό διανοητικό επίπεδο και μόρφωση, αλλά και λευκό ποινικό μητρώο (6).

Καταληκτική παρατήρηση

Επιλογικά, από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά των ατόμων που διαπράττουν το έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο και το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να αποδοθεί στη διαφορά των κίνητρών τους. Προκύπτει, πάντως, ότι δεν χαρακτηρίζεται το σύνολό τους από κάποια σεξουαλική διαταραχή και ειδικότερα παιδοφιλία (7).

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

(1) Βλ. Δημόπουλου, Χ. (2007). Εγκλήματα της γενετήσιας εκμετάλλευσης των ανηλίκων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 21.

(2) Βλ. Σπινέλλη, Κ. (2008). Σεξουαλική κακοποίηση. Από τις αναπαραστάσεις στη συναίνεση και τη νομοθεσία. στο Ο., Γιωτάκου & Μ., Τσιλιάκου (Επιμ.), Ο κύκλος της κακοποίησης. Αθήνα: Αρχιπέλαγος, 263.

(3) Βλ. Νούσκαλη, Γ. (2006). Πορνογραφία ανηλίκων: Τα κρίσιμα ζητήματα του άρθρου 348 Α ΠΚ. ΠοινΔικ, 908 επ., Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Σειρά Ομάδας Νέων (2007). Η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Επιστημονική εποπτεία: Kιούπης, Δ., Επιμέλεια: Iωαννίδου, Α., Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 11.

(4) Βλ. ΙΜΔΑ, ό.π., σ. 22.

(5) Βλ. Δημόπουλου, ό.π., 22

(6) Βλ. Δημόπουλος, ό.π., σ. 22-23

(7)  Βλ. ΙΜΔΑ, ό.π., 25

 

Κων/νος Πανάγος
kostas_panagos@yahoo.gr

Ο Κων/νος Πανάγος είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

No related posts.