Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. περί Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. εκφράζει την σαφή αντίθεσή του στο Σχέδιο Νόμου υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920», το οποίο πρόκειται να κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και υποτίθεται πως «υλοποιεί» τις προεκλογικές δεσμεύσεις την παρούσας Κυβέρνησης, ως προς την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Το παρόν Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται από μια «επιμελώς ατιμέλητη» ασάφεια, δίνοντας την εντύπωση πως μάλλον προτίθεται να επαναφέρει την παλαιά και αμαρτωλή «ΕΡΤ» που όλοι γνωρίζαμε – με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό – ενώ ταυτοχρόνως προσπαθεί να μην συγκρουστεί με την νέα και πολλά υποσχόμενη «ΝΕΡΙΤ». Ποιος ο απώτερος στόχος; Ο προφανής! «Να τα έχουμε καλά με όλους»!

Την ίδια στιγμή και εντός του χαωτικού αυτού πλαισίου της επαναφοράς των πραγμάτων «εις την προτέραν κατάστασιν» και της «πάλης» ενάντια στη διαφθορά, με σκοπό την εγκαθίδρυση της αξιοκρατίας, αυτοί που για μια ακόμα φορά είναι σαφές πως μένουν «απ’ έξω» είναι οι Απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν κατοχυρώνονται. Στο άρθρο 14 παρ. 2, αναφέρεται πως: «Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα», ενώ στην παρ. 4 του αυτού άρθρου προβλέπεται πως ο εν λόγω Κανονισμός θα καταρτιστεί «κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας». Διερωτάται τις ρητορικά, λοιπόν, ποια θα είναι τα νέα στελέχη της… νέας «ΕΡΤ Α.Ε.» και πως θα έχουν πρόσβαση για να διεκδικήσουν μια θέση στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση οι Απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. – οι πλέον κατάλληλοι για να καταλάβουν τις δημοσιογραφικές θέσεις αυτού του φορέα – όταν δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς με τους οποίους… θα συνδιαλλαγεί η νέα «ΕΡΤ Α.Ε.».

Θεωρούμε πως το εν λόγω Σχέδιο Νόμου έρχεται για να ικανοποιήσει το κοινό «αίσθημα δικαίου» των απολυμένων και όχι να εδραιώσει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην Ελληνική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Αν μη τι άλλο, ο νέος Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης θα έπρεπε να δεχθεί να συνομιλήσει με τους Απόφοιτους του μοναδικού άκρως δημοσιογραφικού πανεπιστημιακού τμήματος της χώρας, προκειμένου να αντιληφθεί πως είμαστε όντα υπαρκτά και όχι φανταστικά ή έστω τελούντα υπό εξαφάνιση…

Θεσσαλονίκη, 11/3/2015

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος
Αγγελική – Ελένη Μπιτζούνη

Ο Γραμματέας
Βασίλειος Μελίδης

No related posts.