Ευαγγελία Αβραάμ

Σπουδές

bullet Πτυχίο "Οικονομικών Επιστημών" του ΑΠΘ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

bullet Διδακτορικό "Τεχνολογία των ΜΜΕ" του ΑΠΘ.
bullet Μεταπτυχιακό "Πληροφοριακά Συστήματα" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
bullet Μεταπτυχιακό "Εκπαίδευση Ενηλίκων" του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μεταπτυχιακή Επιμόρφωση

bullet Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης με θέμα: "Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
bullet Πιστοποιητικό φοίτησης στο πρόγραμμα Επιμόρφωση και Εξειδίκευση πτυχιούχων με τις μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕΕΠΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στη σχολική τάξη.
 

 

 

 

© Copyright Ε.Αβραάμ. 2012. Powered by Interspire.com