Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων


Σύνοψη
Το μάθημα διαπραγματεύεται τα εξής θέματα: Εισαγωγή στην ηλεκτρονική επιτραπέζια τυπογραφία καθώς και στις τεχνικές εκτύπωσης. Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται με την εκμάθηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής επιτραπέζιας τυπογραφίας QuarkXPress και Indesing. Η εκμάθηση αφορά το περιβάλλον εργασίας, τις αρχικές ρυθμίσεις, τις διαμορφώσεις των παλετών, την προσαρμογή των εφαρμογών, τη διαμόρφωση σελίδων, τη δημιουργία και τροποποίηση στυλ, τη διαχείριση κειμένου, τα κουτιά κειμένου, τη σύνδεση και επεξεργασία κειμένου, τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών κειμένου, καθώς και τη περιστροφή του κειμένου. Επίσης εξετάζονται οι τεχνικές δημιουργίας κουτιών εικόνων, εισαγωγής και επεξεργασίας εικόνων, καθώς και η ροή κειμένου γύρω από την εικόνα.

Βιβλιογραφία
Σημειώσεις μαθήματος σχετικά την ηλεκτρονική και επιτραπέζια τυπογραφία (παρέχονται δωρεάν)
Εισαγωγή στο QuarkXpress 6 για Windows και Machintosh, Weinmann, Elaine, Lourekas, Peter,Κλειδάριθμος 2005.
InDesign CS4 με εικόνες – Μέρος I: Εισαγωγή, Sandee Cohen, Κλειδάριθος 2008.

Αξιολόγηση
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει παρακολουθήσει επαρκή αριθμό των εργαστηριακών μαθημάτων και προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα ακόλουθα:
- ασκήσεις που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων (50%).
- τελικές ασκήσεις στο QuarkXpress και στο Indesign που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%).

Δικτυακός τόπος μαθήματος
Διατίθεται ειδικός δικτυακός τόπος για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://elearning.auth.gr/).