Το Πανεπιστήμιο

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., είτε πρόκειται για εκπαιδευτικές είτε για διοικητικές μονάδες, λόγω της ιδιαίτερα πυκνής του δόμησης, αλλά και για λειτουργικούς λόγους, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης, και μερικές εξ αυτών εκτός και των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή σε άλλες πόλεις (σχετική αναφορά γίνεται στη σελίδα του Χάρτη).
Στο A.Π.Θ. φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 96.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (περί τους 60.000 εν ενεργεία). Aπό αυτούς περί τους 88.000 φοιτούν στα προπτυχιακά προγράμματα και 8.000 στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  • Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.248 άτομα (εξ αυτών 716 καθηγητές, 506 αναπληρωτές καθηγητές, 576 επίκουροι καθηγητές και 450 λέκτορες),
  • Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επιμελητές σε 84 και
  • το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δι.Π.) σε 275 άτομα, εκ των οποίων 91 του κλάδου Ι και 184 του κλάδου ΙΙ.
  • Δάσκαλοι ξένων γλωσσών 13 άτομα και δάσκαλοι ελληνικής γλώσσας 6 άτομα.

Συνεπικουρούν ακόμη:

  • στο εκπαιδευτικό έργο 309 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) και
  • στο διοικητικό 468 μόνιμοι υπάλληλοι και 560 με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (τελευταία ενημέρωση 30-9-2008).

Επιπλέον Πληροφορίες

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), όπου μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για την ιστορία, το παρόν και τα μελλοντικά σχέδια του πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους: