Η Έδρα του M.I.L.

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται στον 5ο και 6ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση Εγνατίας 46.

Η Έδρα του M.I.L.