Μεταπτυχιακά

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για μία σειρά μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ κάθε χρόνο επιβλέπει τη εκπόνηση πτυχιακών εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις κατάλληλες σελίδες του M.I.L.: