Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για μία σειρά μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, τα οποία διδάσκονται στα πλαίσια δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.Πιο συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.

  • Εξάμηνο Α’ | Τεχνολογία Νέων Μέσων
  • Εξάμηνο Β’ |  Σχεδίαση, Παραγωγή και Διαχείριση Νέων Μέσων
  • Εξάμηνο Γ’ |  Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί