Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) εκπονούνται διδακτορικές έρευνες πάνω σε θέματα που αφορούν ερευνητικούς στόχους του εργαστηρίου.

Διδακτορικές Διατριβές υπό Εξέλιξη – Υποψήφιοι Διδάκτορες του M.I.L.

  • Πρακτικές και εργαλεία στη Δημοσιογραφία Δεδομένων  |  Χριστίνα Καρυπίδου.
  • Communicating Uncertainty in Data Journalism | Matthew Tomonto.
  • Διαδικτυακές πρακτικές των ΜΜΕ: Η σχέση δεικτών κοινωνικής δικτύωσης και επισκεψιμότητας δικτυακών τόπως.| Ιωάννη Αγγέλου.
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης – Συνεργατικά Συστήματα Εργασίας στα ΜΜΕ. | Στάθης Σιδηρόπουλος.
  • Σημασιολογικός Ιστός και Δημοσιογραφία: Τεχνολογικές προκλήσεις & Νέα πρότυπα άσκησης δημοσιογραφίας | Κοσμάς Παναγιωτίδης.
  • Η συμμετοχική δημοσιογραφία στα ελληνικά ειδησεογραφικά ΜΜΕ | Θεοδώρα Σαρίδου.

 

Διδακτορικές Διατριβές που Έχουν Ολοκληρωθεί – Διδάκτορες του M.I.L.

  • Ειδήσεις στο διαδίκτυο: Χρήση και επίδραση τεχνολογικών εργαλείων στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο και τα διαδικτυακά ΜΜΕ | Δημήτρης Γιομελάκης.
  • Συστήματα Περιορισμού Διαδικτυακού Περιεχομένου | Νικόλαος Κουμαρτζής.
  • Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και εργαλεία της διαδικτυακής παρουσίας των ΜΜΕ | Νίκος Αντωνόπουλος
  • Προβολή δημοσιογραφικού Υλικού στο Διαδίκτυο – Μελέτη της Διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών εκδόσεων των Ελληνικών εφημερίδων | Πασχαλία Σπυρίδου