Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) εκπονούνται διδακτορικές έρευνες πάνω σε θέματα που αφορούν ερευνητικούς στόχους του εργαστηρίου.

Διδακτορικές Διατριβές υπό Εξέλιξη – Υποψήφιοι Διδάκτορες του M.I.L.

  • Συστήματα Περιορισμού Διαδικτυακού Περιεχομένου | Νικόλαος Κουμαρτζής
  • Αξιολόγηση της χρήσης εργαλείων της δεύτερης γενιάς του παγκόσμιου ιστού (Web 2.0) από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ | Ιωάννη Αγγέλου
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης – Συνεργατικά Συστήματα Εργασίας στα ΜΜΕ. | Στάθης Σιδηρόπουλος
  • Χρήση και επίδραση των τεχνολογικών εργαλείων – υπηρεσιών στα διαδικτυακά ΜΜΕ | Δημήτρης Γιομελάκης
  • Σημασιολογικός Ιστός και Δημοσιογραφία: Τεχνολογικές προκλήσεις & Νέα πρότυπα άσκησης δημοσιογραφίας | Κοσμάς Παναγιωτίδης
  • Η συμμετοχική δημοσιογραφία στα ελληνικά ειδησεογραφικά ΜΜΕ | Θεοδώρα Σαρίδου

 

Διδακτορικές Διατριβές που Έχουν Ολοκληρωθεί – Διδάκτορες του M.I.L.

  • Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και εργαλεία της διαδικτυακής παρουσίας των ΜΜΕ | Νίκος Αντωνόπουλος
  • Προβολή δημοσιογραφικού Υλικού στο Διαδίκτυο – Μελέτη της Διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών εκδόσεων των Ελληνικών εφημερίδων | Πασχαλία Σπυρίδου