Μεταπτυχιακές Εργασίες

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών στα πλαίσια δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Transmedia Storytelling
 • Εργαλεία ελέγχου περιεχομένου δικτυακών τόπων
 • Ανάπτυξη εφαρμογής συνολικής διαχείρισης των εκδοτικών – συντακτικών αναγκών ενός σύγχρονου έντυπου Μ.Μ.Ε.
 • Δημιουργία διδακτικού υλικού για εργαστηριακά μαθήματα Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας
 • Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Η ανάπτυξη του φαινομένου ”CHURNALISM” στα Νέα Μέσα, με έμφαση στα online ελληνικά ΜΜΕ
 • Σημασιολογικός Ιστός και Δημοσιογραφία
 • Εργαλεία και Εφαρμογές Συμμετοχικής Δημοσιογραφίας
 • Ο ρόλος του FACEBOOK στην αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες ενός ηλεκτρονικού περιοδικού
 • Εργαλεία Μarketing των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: η περίπτωση των Εκδοτικών Οίκων
 • Χρήση εργαλείων WEB 2.0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης στους Δημοσιογραφικούς δικτυακούς τόπους
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές.   Εργαστηριακές ασκήσεις για την εκμάθηση του Android.
 • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού (Web based) ηλεκτρονικής μάθησης για το Animation»
 • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού (ΟΝ-LINE) μαθήματος για την οπτικοποίηση δημοσιογραφικών δεδομένων